Panel

Panel Nedir:


Panel tartışma türlerindendir. Toplumu ve ya bir meslek grubunu  ilgilendiren bir temanın dinleyenler karşısında, sohbet edercesine , alanında uzmanlar tarafından tartışıldığı katılımlı konuşmalara panel denir.

Açık oturum ile panel bir çok  özellikleri yönüyle birbirlerine  benzerler, karıştırabilirsiniz.. Hatta bazı kaynaklarda panel ile açık oturum benzer konuşma türü olarak verilir. Aralarındaki tek fark uslup olarak görülür.

Panelde genel  amaç, bir konuda genel geçer karara varmaktan öte  var olan sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, sorunu farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.
Panelde de paneli yöneten bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı genellikle 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları temanın  ayrı birer yönünü aydınlatmaya çalışırlar.Konuşmalarda tıpkı  açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre adil  yapılır.

Panelin sonunda, paneli dinleyen  dinleyiciler, panel üyelerine soru sorabilirler.Fakat  tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline alır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme