Mısra

MISRA:

Mısra (dize) sözlük anlamı na bakacak olursak ,’’çift kapılı bir kapının bir tek kanadı’’dır dır. Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım parçasına  ‘’mısra ‘’denir. Muallim Naci’nin gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının altına yazdığı aşağıdaki dize bağımsız bir dizedir:

Müdhikât-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler!


Bir beyit içinde birbirlerinin anlamlarını tamamlamayan ya da aralarında anlam bağı kesin olmayan dizelere de ‘’azade’’ dize sayılır. Gerek bir şiire bağlı gerek bağımsız olsun özce güzel, anlamlı kolayca anımsanabilen, sağlam kuruluşlu dizeler de mısra-ı berceste olarak adlandırılır. Bu anlayışa göre, divan şairleri gelişigüzel gazel ve kaside yazmaktansa berceste şiir yazmaya daha fazla değer vermişlerdir. Koca Ragıb Paşa         bu düşünceyle şu beyiti söylemiştir:
Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir.
Aceb hayretteyim ben sedd-i İskender    hususunda

Gerçekten güzel kusursuz bir kaside ya da herhangi bir şiir ve söz içinde berceste terimi kullanılır. Aynı zamanda bu seçkin dizeler için çeşitli ibareler daha kullanılmakla beraber:’’Şi’r-i berceste,   beyti berceste, fikri berceste ‘’ bunlardan bir kaçıdır.

Halk şairleri, dize için genellikle ‘’satır’’ terimini kullanmışlardır. Bir beyitin birinci dizesine ‘’üst ‘’ ya da’’ üst satır’’, ikinci dizesine’’ alt’’ ya da ‘’alt satır’’ denir. Divan şiirinden örnekler:

O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.
(Hayalî)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme