Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig’in özellikleri :

• Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk büyük eseridir.
• 6645 beyitten oluşmuştur. Manzum bir siyasetname örneğidir.
• Türkçenin 11. Yy’da bilim dili olarak kullanıldığına en büyük ispatıdır.
• Sözcük anlamına baktığımızda Kutadgu Bilig “mutlu olma bilgisi”, terim anlamda ise “siyaset bilgisi”dir.
• Eserin yazarı Yusuf Has Hacip’tir.
• Yazar, Bu eserinde kendisini Ay Toldı ile özdeşleştirmiştir.
• Kutadgu Bilig'teki Ay Toldı’ya baktığımızda, Yusuf’un elit bir aileden geldiğinive Yusuf'un iyi bir eğitim gördüğünü tahmin etmek mümkündür.
• Kutadgu Bilig , Dönemin Doğu Karahanlı Hükümdarı Tavgaç Uluğ Buğra Han’a sunulmuştur. Bu eser sayesinde Yusuf, Karahanlı sarayına hâcip olarak atanmıştır edilmiştir.
• Eseringünümüze ulaşan 3 nüshası vardır. Bunlar: Herat, Mısır, Fergana
• Kutadgu Bilig beyitler hâlinde yazılmıştır. Kafiyelenişi mesnevi Tarzındadır. Kutadgu Bilig Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.
• Yusuf Has Hacip eseri yazarken İranlı şair Firdevsi’nin Şeh-nâme’sinden etkilenmiştir.Kutadgu Bilig'i Şeh-name'nin vezniyle yazmıştır.
• Kutadgu Bilig'in sonundaki üç bölüm gazel tarzıyla kafiyelendirilmiştir. Eserin içine serpiştirilmiş mani tarzı kafiyeli 173 dörtlük bulunmaktadır.
• Esere baktığımızda tam ve zengin kafiyeden çok yarım kafiye olduğunu görmekteyiz. Eserde rediflerse çok azdır.
• Yarım kafiyeleriyle, aralarda görülen mani tarzında kafiye şemasıyla ve hece vezniyle Kutadgu Bilig Türk halk şiiri ahengini de taşır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme