Realizm (Gerçekçilik)

Özellikleri:

 • Realizm 19. yy’da romantizme bir  tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Akımın fikir süzgecinde August Comte’un pozitivist felsefesinin büyük etkisi vardır.
 • Realist sanatçılar   eserlerinde gözlem ve belgelere büyük önem verilir.
 • Realizm Akımı sanatçıları, çevre, insan gelişiminde önemli fikrini  önemsenmiştir.
 • Realizm akımı “Sanat için sanat” anlayışı savunulmuştur.
 • Romantizmdeki gibi eserlerinde olağanüstü olay ve kişilere yer verilmemiştir.
 • Eserlerinde psikolojik çözümlemelere çokça yer verilmiştir.
 • Yazarlar, romantikler gibi taraf tutmamışlar aksine eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.
 • Eserlerinde açık, anlaşılır susten uzak  bir dil kullanılmıştır.
 • Bu akım sanatçıları özellikle roman ve öykü alanında eser verilmiştir.
 • Realizmden etkilenen şiir akımına parnasizm denir,yani parnasizm realizmin şiirdeki halidir.
 • Çokça betimlemelere ve tasvirlere başvurmuşlardır.
 • Roman ve hikayeyi hayata tutulan bir ayna gibi görmüşlerdir

Temsilcileri

Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Daniel Defoe, Tolstoy, Gorki, Gogol, Dosteyevski, Çehov, Charles Dickens, Hemingway, Mark Twain
Türk edebiyatında: Sami Paşazade Sezai, R. Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Yakup Kadri, Refik Halit, Halide Edip, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin

Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

1 yorum:

 1. şu anda bileklerimi kesiyorum. (...) kapının önünde ağlıyor gibi ifadelerin olduğu aşırı realist bir eser vardı ancak bulamıyorum yardım eder misiniz?

  YanıtlaSil

Deneme