Kurt Yürüyüşü Nedir ?

Kurtlar ve Kurt Yürüyüşü İle İlgili Bilgiler

Korkutucu ve ürkütücü olarak hafızamızda yer edinen kurtların birçok ilginç özellikleri vardır. Kurtlar zekanın ve gücün simgesi olarak devletlerin, ideolojilerin, futbol takımlarının amblemlerinde yer edinmişlerdir. Kurtlarla ilgili bazı bilgiler şu şekildedir:
  • Kurtlar yalnız yaşamayı pek sevmedikleri için sürüler halinde yaşamlarını devam ettirirler. Bir kurt sürüsü 7 ila 15 kurt arasında değişir ancak 30'a kadar vardığı da olur. Katı bir disiplin anlayışı olan sürüde bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki kurt liderlik yapar. Yalnızca "Başat" adı verilen bu lider kurtların çiftleşme ve yavru sahibi olma hakkı vardır. Kurtlar bir batında 4-7 yavru dünyaya getirir.

Kurt Yürüyüşü Nedir ?
  • Kurtlar yukarıda da söylediğimiz gibi belli bir disiplin içerisinde hareket ederler. Aşağıdaki resimde bir kurt sürüsünün yürürken aldığı pozisyon ve roller açıkça görülmektedir. Bu sürünün dizilişi için şunlar söylenebilir:  Öndeki ilk üç kurt sürünün en zayıf ve güçsüzleridir. Bir pusu anında düşmanla ilk onlar karşılaşır. Onların arkasındaki 5 kurt sürünün en savaşçı ve tecrübelileridir. Ortadaki 11 dişi kurt ise öndeki ve arkadaki 5 kurt tarafından korunur. En arkada ise sürü ile arasında belli bir mesafe bulunan lider kurt gelir.
  • Kurtlar 100-1000 metrekarelik bir alanda hüküm sürerler. Yaşadıkları ve avlandıkları bu alanı kokuları, hırlamaları ve ulumaları ile belirlerler.
  • Toplu olarak avlanan kurlar önce avlarını iyice yorarlar. Avları kaçamayacak kadar yorgun düşüncede onu bir çember içine alırlar ve etkisiz hale getirirler. Avı yeme sırasında ise önce başat kurtlar karnını doyurur daha sonra diğer kurtlar yer.
  • Kurtların günümüzde yaşayan üç türü vardır : Kızıl kurt, Bozkurt ve Etiyopya kurdu.
Kurt Kapanı ( Turan Taktiği ) Nedir ?
Kurtların av stratejilerinden biridir ve Türklerin Turan Taktiği adı verilen stratejilerinin de ilham kaynağıdır. Kurtlar kışın aç kaldıklarında köylere 3-4 kurttan oluşan bir fedai birliği gönderir. Esas büyük grup ise köyün dışında bir hilal biçiminde dizilerek gizlenir. Kurtlar köpeklerle boğuşurken yenilmiş gibi geri çekilerek köpekleri köyün dışına sürüklerler. Köyün dışında bekleyen kurtlar köpekler hilalin içine girince çemberi kapatır ve onları etkisiz hale getirir. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nda, Kanuni ise Mohaç Meydan Muhaberesi'nde kurtlardan ilham alınan bu taktiği son derece usta bir biçimde uygulamışlardır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme