Gençliğe Hitabenin Düşündürdükleri

     Atatürk Nutku mecliste 6 gün boyunca 36 saati geçen bir sürede okumuştur. 20 Ekim 1927 günü Nutuk'u bitiren Atatürk anlatıklarının ardından gençlere seslenerek Gençliğe Hitabeyi okumuştur.

     Gençlik bir milletin geleceği demektir. Bugünün çocukları ve gençleri yıllar sonrasının yöneticileri, memurları, amirleri vs.dir. bu yüzden tüm milletler gençlerin eğitimine ve yetiştirilmesine önem vermek zorundadır. Özellikle günümüzde tüm dünyanın giderek yaşlanması gençliğin önemini daha da artırmaktadır. Bu gerçeği yaşadığı dönemde çok iyi bir biçimde gören Mustafa Kemal her fırsatta gençliğe olan güvenini dile getirmiştir.

     Gençliğe hitabede Mustafa Kemal Türk gencine ülkenin mevcut hali ve geleceği ile ilgili bir resim çizmiş ve gençliğe hem öğütler hem de ödevler vermiştir. Atatürk'ün gençlerden istediği ilk şey Türk istiklal ve Cumhuriyetini sonsuza kadar korumalarıdır. Daha sonra Atatürk Cumhuriyeti koruma esnasında gençlerin karşılarına çıkabilecek sorunlardan bahsetmiştir. Bu sorunlar iç kaynaklı olabileceği gibi dış kaynaklı da olabilecektir. Ülke harap ve bitap bir hale düşmüş olabilecektir.

     Atatürk ülke ne kadar  müşgül duruma düşerse düşsün gençlerin kendilerine verilen bu kutsal görevi yapacaklarını söylemektedir. Ve son söz olarak da bu zor şartlarda ihtiyaç duyulan gücün damarlarında dolaşan asil Türk kanı olduğunu söylemektedir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme