Falih Rıfkı Atay

Hayatı

-Falih Rıfkı Atay 1894 yılında İstanbulda doğdu. 1971 yılında ise ine doğduğu şehir olan İstanbulda hayata gözlerini yumdu.
-Gazeteci ve yazar kimliği ile edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.
-Eğitim hayatı sonrasında Tanin Gazetesinde yazarlığa başladı.
-Birinci dünya savaşında Suriye Cephesinde bulundu.
-Kurtuluş yılları döneminde milli mücadeleye karşı olanlara karşı çok sert yazılar kaleme aldı.Ve bunun neticesinde Divan-ı Harbe verildi. Fakat İnönü zaferinin ardından serbet bırakıldı.
-Anodoluya geçerek burada milletvekilliği yaptı.
-Daha sonra kendi kurduğu dünya gazetesinde hayatının sonuna kadar çalıştı.
-Atatürk ilke ve inkılaplarına ve ayrıca batı ilkelerine çok bağlı birisidir.
-Yazılarında kullandığı uslup ve dil okuyucuda zevk oluşturan bir hal aldı.
-Yazılarının herkesin anlayacağı şekilde duru ve fikir bakmındanyoğun yazdı.
-Atatürk ile yakından tanışması inkılap ve devrimlerde onun yanında olması edebiyat anlayışında belirleyici bir yere sahiptir. Yapılan inkılaplarıda bu ışık çerçecesinde değerlendirmiştir.Onun için Atatürk ilke ve inkılaplarına büyük bir inançla bağlıdır.
-Evliya çelebi ile başlayan gezi yazısı kültürüne önemli bir soluk aldırmıştır. Gezip gördüğü yerleri yalın bir dille tarihi ve çoğrafi özellikleri göz önünelaak anlatmıştır. Eserlerinde gözlem güçünün ne kadar gelişmiş olduğunu görmek mümkündür.
-Çankaya kitabı anı türünde yazdığı en önemli kitaplarından birisidir.
-Gazeteci kimliği ile halkın sorunlarına eğilen bilinçli bir gazeteci olmuştur.

Başlıca Eserleri:

Fıkraları: Eski Saat, Niçin Kurtulmamak, Çile, Pazar Konuşmaları, Bayrak
Gezi Yazıları: Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri
Anıları: Zeytindağı, Çankaya, Batış Yılları
Roman: Roman
İnceleme: Baş Veren İnkılapçı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme