Ekonomi İle İlgili Bazı Terimler

Deflasyon: Para öncelikle tedavülden çekilerek tedavüldeki para miktarı azalır.Dolayıdı ile satın alma gücü artar . Yani genel ifadeyle fiyatların düzeyinin düşürülmesine denir.
Enflasyon:Fiyatları genel olarak devamlı yükselmesi nedeni ile paranın sürekli değer kaybetmesidir. Dolayısı ile de tüketicinin satın alma gücünün azalmasıdır. Piyasada bazen malların fiyatı artarken bazende bazı malada düşüş olabilir. Burada önemli olan ortak bir indeksteki ölçülmesidir.
Revalüasyon: Hükütmetçe alınan karar neticesinde ülke parasının diğer ülke paraları içinde değer kazanmasıdır. Genellikle güçlü ülkeler yapar çünkü risk vardır. Eğerki yabancı para değer düşerse bu seferde ithalat artar. Bu da iç piyasayı etkiler.
Devalüasyon: Enflosyon nedeni ile ülkenin parasının diğer ülke paraları karşısında değer kaybetmesine denir.
Stagflasyon: Hem işsizliğin hemde enflasyonun aynı anda olmasına denir. Ciddi bir problemdir.
 Fiyat: Bir mal veya hizmetin değerinin parasal değer olarak ifadesine denilir.
Üretim: İnsan ihtiyaçlarının giderilmesinde  kullanılacak olan  mal hizmetlerin yaratılması, elde edilmesi
veya meydana getirilmesi sürecine üretim denir.
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla, özetle ifade edecek olursak  bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve
hizmetlerin toplam olan  katma değerine, ithalat sonucu elde edilen  vergi gelirleri ve net dış alem faktör
gelirlerinin toplama eklenmesi ile bulunan bir değerdir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme