Edebiyatın Tanımı

Kökü, Arapça edep” (eğitim, terbiye) olan edebiyat, başlangıçta ilm-i edep olarak kullanılmıştır. Batı da ise güzel yazı anlamında olan littérature (literatür), edebiyatın karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Bizde edebiyat sözcüğünü ilk kullanan, Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi’dir.

Zaman içinde gerek edebiyatçılar, gerek edebiyat tarihçileri, yaşam ve sanatı algılayışlarına göre farklılıklar gösteren edebiyat tanımları yapmışlardır. Kimileri “bir dil mahsulü olan sözlü ve yazılı eserlerin hepsi”, kimileri “yalnız sanat amacı güdülerek meydana getirilen sözlü ve yazılı eserlerin hepsi”, kimileri de “söz ve yazı sanatının kurallarını öğreten bilim” diye tanımlamıştır.

Türkçe sözlükte ise edebiyat “duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı halinde güzel, etkili bir şekilde anlatılması sanatı” olarak tanımlanır.

Alıntıdır.....................

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme