Doğruluk

 İnsanlar birarada yaşamaya muhtaçtır. Birarada yaşayan insanında diğer insanlarla etkileşime girmesi gayet tabidir. İşte insanoğlu zamanla birbiri arasındaki etkileşim arttıkça belirli gurupla ve sonrasında bir takım topluluklar oluşturmuştur. İşte birçok insanın bir arada yaşamasını sağlayan kurallar ortaya çıkmıştır. Bu kurallardan belki de en önemlisi de doğruluktur.

Doğruluk gerçek manada erdemli bir insan olmak isteyen herkesin vazgeçilmezleri arasındadır. Genel olarak doğruluk ne peki diyecek olursak, doğruluk;  var olanı saptırmadan, eki altında kalmadan, gördüğümüz, duyduğumuz veya hissettiğimiz bir şeyi çıkar gözetmeksizin olduğu gibi karşıya aktarmaktır. İletişimin en önemli değerlerinden olan doğruluk toplumsal düzenin mihenk taşlarındandır. Örneğin bir toplum hayal edelim herkesin yaptığı iş başka söylediği söz başka herkes olayları bambaşka yalan yanlış bilgilerle anlatıyor. Şimdi size soruyorum böyle bir toplumda yaşamak ister misiniz? Diyelim ki yaşadınız, peki insanlara olan güveniniz ne ölçüde olur. İşte demek ki ne imiş doğruluktan uzak kalmak beraberinde güvensizliği getirmektedir. Aynı şekilde doğruya sıkı sıkıya bağlanmakta hiç kuşkusuz bizlere güven duygularını aşılamaktadır. Doğruluk kavramı hem toplumsal hem de dinsel olarak öneme sahiptir. İslam dininde de doğruluk, erdem kavramları üzerinde sıkça değinilmiştir. Doğru olan insanların inançla bütünleştiğine ve yapılan ibadetlerin emelinde doğruluk üzerinde şekillendirme olduğunu görmekteyiz. Doğru söz söylemek ve doğrudan yana olmamak muhakkak ki beraberinde yalancılığı getirir ve bilmeliyiz ki yalancı toplumlarda kendilerini aldatmaktan başka bir adım atmış olamazlar. Sadece İslam dininde değil hemen hemen tüm dinlerde doğruluk kavramı önemli bir yeri vardır.

Doğruluğun bizim için bir erdem, fazilet olduğunu bilmeli ve her ne pahasına olursa olsun doğru söylemekten asla geri durmayalım. Yalanın hiçbir zaman büyüğü küçüğü olmaz. Doğruluktan vereceğiniz en küçük bir taviz size olumsuz bir şekilde döneceğini unutmayın. Halk arasında yaygın olan  “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” gibi sözlere aldırış etmeyip doğru bildiğimizi asla saklamamalıyız. Unutmayın ki doğruluk ip gibidir koptu mu bir sefer bağlamak zorunda kalırsınız ama şunu bilin ki her geçtiğinizde düğüme takılırsınız.

Galip Hatip

2 yorum:

Deneme