Dilin Tanımı ve Özellikleri

Eski zamanlardan beri çok merak edilen bir konu olan dil ile ilgili birçok düşünür fikirlerini söylemiştir. Dilin birçok tanımının olmasının sebebi basit gibi görülmekle beraber yapısal görünümü ve oluşumunun birçok alanla ilgili olmasından ileri gelmektedir. Keskin (1993, s.131)'e göre dilin üç yüze yakın tanımı yapılmıştır.

Dilin özellikleri şu şekilde sıralanabilir :

- Dil bir anlaşma aracıdır ve insanlar duygu, düşünce, istek ve beklentilerini karşısındaki insana dili aracılığı ile aktarmaktadır.

- Ne zaman, nasıl ortaya çıktığı net olarak ortaya konulamayan dilin temelleri bilinmeyen zamanlarda atılmıştır.

- Dil bir kurallar dizisidir ve her dilin kendine özgü bazı kuralları vardır. Ağızdan çıkan sesler belirli kurallar dahilinde bir araya gelerek heceleri, heceler bir araya gelerek sözcükleri, sözcükler bir araya gelerek cümleleri oluşturur. Bu şekilde oluşan cümleler ile insanlar arasındaki iletişim sağlanmış olur.

- İnsan sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yaşamak durumunda olduğu gibi aynı şekilde dil de sosyal bir varlıktır.  Birey doğduğu zaman konuşma yetilerine sahiptir ama dili kendinin kullanmasına hazır olarak bulur. Bu sebeple dil toplumun tamamına aittir.

- Dil kültürün hem taşıyıcısı hem de aynısıdır. Toplumun kültürü gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Dil aynı zamanda toplumun kültürünün de bir yansımasıdır.

- Dili diğer araçlardan ayıran önemli bir fark vardır. İnsan üretmiş olduğu diğer araçlar üzerinde istediği değişikleri yapabilirken dil konusunda bu durum söz konusu değildir. İnsanlar dilin kendine özgü kurallarına uygun davranmak zorundadır. Dil doğal olarak meydana geldiği için insanların yapay bir dil oluşturma çabaları sonuç vermemektedir.

- Dil ve düşünce arasında önemli bir bağlantı vardır. Hangisinin diğerini doğurduğu konusu tartışmalı olsa da gerçek şu ki ikisi de birbirini etkilemektedir. Bir dilin zenginliği o dil ile üretilen düşüncelerin de zenginliği demektir.

- Dil de diğer canlılar gibi doğar, büyür, yaşar ve bir zaman sonra ölür. Sürekli bir değişim dilin tabiatında vardır. Buna en güzel örnek olarak kelimelerin çok eski dönemlerden bugüne olan değişimleri örnek olarak verilebilir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme