Akarsular

En az bir mevsim boyunca belirli bir yatağı izleyerek eğim doğrultusunda akan ve deniz, göl ya da bataklıklara dökülen tatlı su kaynaklarıdır.
 
 
 
 
 

A- Döküldüğü Yere Göre Akarsular

Akarsu Havzası: Bir akarsuyun kollarıyla birlikte sularını topladığı alana denir.
 
Açık Havza: Sularını deniz veya Okyanusa ulaştıran akarsulara denir.
Örnek: Fırat, Amazon, Nil
 
Kapalı Havza: Sularını deniz veya Okyanusa ulaştıramayan, yani sularını göl veya bataklık gibi alanlara döken akarsulara denir.
Örnek; Orta Asya ve Kuzey Afrika’da geniş alanlar bu özelliktedir.
 
 

B- Rejimlerine Göre Akarsular

 
Akarsuyun yatağı içinde yıl boyunca göstermiş olduğu akım değişimine akım düzeni veya rejimi denir.
 
Düzenli Rejimli Akarsular: Akarsuyun taşıdığı su miktarı yıl içerisinde fazla bir değişiklik göstermiyorsa böyle akarsulara düzenli rejimli akarsu denir.
•Örnek: Amazon, Kongo, Tuna
 
Düzensiz Rejimli Akarsular: Akarsu seviyesinde yıl içerisinde belirgin bir değişiklik oluyorsa böyle akarsulara düzensiz rejimli akarsular denir.
Örnek; İndus, Ganj
 

C- Beslenme Kaynaklarına Göre

Akarsuların Başlıca Beslenme Kaynakları;
 
Göl suyu ile beslenenler (Eğirdir gölünden çıkan kovada çayı)
Yağmur suyu ile beslenenler
Kar suyu ile beslenenler
Buz suları ile beslenenler
Yer altı suyu ve kaynaklarla beslenenler
Karma beslenenler (rejimliler) Fırat, Dicle, Kızılırmak

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme