Ders kitaplarının şekil özellikleri

Kâğıt cinsi: Kullanılan kâğıtların gözü yormaması için mat; çabuk yıpranmaması için sağlam; resim, fotoğraf ve haritaların silik çıkmaması için kaliteli olması gerekir. Baskının veya resim ve fotoğrafların kalitesi, kâğıdın cinsiyle ilgilidir.

Sayfa düzeni: Ders kitaplarının sayfa düzeni öğrenci için çekici ve dinlendirici olmalı, onu kitaptan soğutmamalıdır. Bunun için sayfa, öğrenciye güzellik duygusu verecek şekilde düzenlenmeli ve kenarlarda çocukları rahatlatacak ölçüde boşluklar bırakılmalıdır.
Ders kitaplarındaki yazıların satır aralıkları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Paragrafların mümkün mertebe uzun olmamasına dikkat edilmelidir; metinlerin seçiminde de bu hususa dikkat edilmelidir.

   Cilt: Ders kitapları devamlı el altında bulunduğu için çabuk yıpranabilir. Dayanıklılığın arttırılması için iplik dikişli olmalı, karton veya bez ile ciltlenmelidir.

   Kapak: Ders kitaplarının kapak kompozisyonu öğrencinin dikkatini çekmelidir. Öğrencinin hoşuna gidecek şekilde hazırlanmış, kompozisyonu güzel ve albenisi olan sağlam kitaplar uzun süre saklanma ve korunma şansına sahiptir.
İlk izlenimin önemli olduğunu kabul etmeyen yoktur. Ellerine verdiğimiz kitapların kapakları ve kâğıtları güzel, baskıları temiz, tertibi kaliteli, cildi sağlam olursa kitaplar, çocuklar için sevilir hale gelecektir.

         Kullanılan grafik gereçleri: Grafik gereçler adı verilen resim, fotoğraf, karikatür, harita, tablo ve şekiller konuları açıklayıcı ve öğrenciyi aydınlatıcı nitelikte olmalıdır; bunlarla ilgili olduğu metin veya bilgilerin hemen yanında yer almalıdır.
Ders kitaplarını görüntülü, renkli, resimli, fotoğraflı hale getirmek, doğru anlamayı ve geniş düşünmeyi sağlar, öğrenmeyi çabuklaştırır, öğrenilenlerin uzun süre hafızada kalmasına yardım eder.

  Harfler: Ders kitaplarında kullanılan harfler çocuğun yaş seviyesine uygun olmalıdır. 12 yaşın altındaki çocukların için hazırlanan ders kitaplarında 24, 18, 14, 12, 11 punto harf; 12 yaşın üstündeki çocuklar için hazırlanan ders kitaplarında ise 10 puntoluk harfler kullanılabilir. Sınıflara göre ise şu ölçüler verilebilir.
İlköğretim 1. sınıflar için 20-24 punto
İlköğretim 2. sınıflar için 18 punto
İlköğretim 3. sınıflar için 14 punto
İlköğretim 4. sınıflar için 12 punto
ortaokul 5. sınıflar için 11 punto
Daha üst kademeler için 10 punto
Kullanılan harfler süssüz ve sade olmalıdır. Metinler büyük harflerle yazılmamalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Mehrali Calp.................................................

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme