Ombudsmanlık Nedir?

Ombudsmanlık Nedir ?


Kamu Denetçiliği kurumu tarafından halkın şikayetlerinin dinlenildiği, şikayetlerin yazılı ya da sözlü olarak kabul edildiği ve bu şikayetlerin denetlenerek yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde çözüme ulaştırılmasına denir.

Yani Ombudsmanlık; Kamu denetçiliği, kamu hakemliği olarak da bilinir. Kamu kuruluşları hakkındaki şikayetleri, eksikliklerin değerlendirilip çözüme kavuşturulmasıdır.

Ombusdmanlık kamudaki görevlilerin keyfi uygulamalarını ve görevlerini, makamının getirdiklerini yapıp yapmamasının denetlenmesidir.

Örneğin bu yıl başlayan bankaların kredilerdeki  dosya masraflarını geri ödemesi ombudsmanlık kurumunun ne denli etkili olduğunun göstergesidir. Yapılan şikayet durumunda Kamu denetleyiciliği Kurumu vatandaşı haklı buldu ve böyle bir yaptırım geldi.

  • Devlet kurumları arasında çıkan olumsuzluklara da aracı olur.

  • Ayrıca sözlük olarak ombusd-----kişi, man-----adam demektir ingilizcede . Aracı kişi olarak tercüme edilir.
  • İngiltere de parlemento komiserliği,

  • Azerbaycan da İnsan Hakları Komiseri

  • Romanya da Romanya Halkının Avukatlığı

  • Fransa da mediateur, olarak adlandırılır


 

Tarihsel Gelişimi:


İlk defa 1713'te İsveç'te bu kavram  ortaya çıkmıştır.

1809 da İsveç anayasasında da yerini  almıştır.

Ombusdmanlık köken olarak dünyada ilk Osmanlı devletinde görülmektedir.  Zaten isveç kralı rus başkısından osmanlıya sığındığı bir dönemde bu sistemi farketmiş .Ancak sistematik olarak İsviçre'de başladı ve dünyada 1950 yılına kadar pek ilgi görmedi. 1950 yılından sonra Avrupa'da bu kuruma karşı büyük bir ilgi  başladı.

İsviçre ombusdmanlığın bir Türk kuruluşu olduğunu kabul etmektedir.

Türkiye'de Ombusdmanlık:


Öncesinde bir çok benzer girişimler yapılsa da en etkili olarak ;

TBMM Anayasa Komisyonu’nda bu tasarı kabul edilerek, 29 Haziran 2012 tarihinde bu karar resmi gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile Kamu Denetçiliği Kurumu. 12 Eylül referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği beraberinde  hazırlanan tasarının sonucunda, gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişiyle ilgili sorun ve şikayetlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde idarenin yapılan  her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını, adalet anlayışıuygun olarak, insan haklarına bağlılık, temel hak ve özgürlüklere bağlı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden denetlemek, incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme