Avrupa Birliği (AB)

1957 Yıllarında Fransa,Hollanda, Almanya, lüksenburg,Belçika, İtalya Arasında kurulan ekonomik topluluğun (AET) başlangıçta ekonomik bir örgüt olarak kuruldu. Böylece Avrupa Birliğinin temelleri atılmış oldu. Daha sonra sadece ekonomik olan AB genişleyerek   bilim,sağlık,kültürel,eğitim ve ortak politika karaları almıştır.Avrupa Topluluğu (AT) olarak adlandırılan topluluk daha sonra AB ismini almıştır.

Merkezi: Belçikanın başkenti olan Bürüksel'dir.

Para Birimi: Euro'dur.(1ocak 2012'den itibaren)

2007 yılındaki verilere göre üye sayısı 27'dir.

Üye Ülkeler: Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Lüksenburg,İngiltere, Danimarka, İrlanda,Portekiz,Yunanistan,İspanya, İsveç,Avusturya, Finlandiya, Estonya,Litvanya, Polanya,Bulgaristan,Letonya,Romanya,Çek Cumhuriyeti,Güney Kıbrıs,Malta, Maceristan,Slovenya,Slovekya

Son Olarak Hırvatistan'ın katılmasıyla üye sayısı 28 e çıkmıştır

AB'nin Amacı:


Üye ülkelerin siyasi ve ekonomik birlik içerisinde olmasını sağlamak. Oluşturulan yeni pazar ve pazar arayışları ile Avrupayı güçlü kılmak.

AB'ye Katılma Şartları:  • Coğrafi olarak Avrupa topraklarında yer almak

  • Üye devletlerin onayının alınmış olması gerekir.

  • Demokrasinin gereklerini özümsemiş olmak gerekir.

  • Ekonomik kalkınmayı sağlamış olması gerekir.


Ortak para birimi eurodur. Fakat euroya geçmeyen  ülkeler, İngiltere, Danimarka ve İsveç'tir

 

Türkiye AB İlişkileri:


1963'te ortaklık antlaşması imzalanmıştır.

3 ekim 2005'ten itibaren AB müzakereleri başlamıştır.

Fransa gibi bazı ülkelerin önyargılı tavırları yüzünden hala AB'ye üye olunamamıştır.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme