İlk Türk Devletleri

Sakalar(İskitler)


-Orta Asya kökenli atlı göçebe kültüre sahip ilk bilinen Türk topluluğudur.

-Hakimiyet kurdukları alan; Karadenizin kuzeyinden Tuna'ya kadar olan yer.

-İnanç olarak çok tanrılılığı seçmişlerdir. İçlerinde en büyük tanrı ise Gök Tanrı'dır.

-Altın, gümüş gibi maden işçiliğinde çok iyilerdir,

-En ünlü hükümdarı Alp Er Tunga'dır.

-İskit-İran savaşları Alp Er Tunga Destanına konu olmuştur.

-Falcılık ve büyücülük önemli özelliklerindendir,

-İlk kadın türk hükümdarı olan Tomris İskitlidir.

-Hayvan uslubunu sanat eserlerine yansıttılar.

 Asya Hunları (M.ö. 4. asır, M.s. 216)


-Tarihte kurulan ilk düzenli türk devleti,

-Devletin başkenti Ötügen'dir,

-Devletin kurucusu Teoman'dır.

-Çinle yapmış oldukları Kuzey Şansi anlaşmasında ilk adları geçer.

-Çin seddi Hunlulara karşı inşa edilmiştir.

-En parlak dönemleri Mete Han dönemidir,

-Tüm türk topluluklarını tek bayrak altında toplamışlardır.

-Orduda onluk sistemi kullanarak dünya askeri stratejesine önemli bir katkı yapmışlardır.

-Oğuz Kağan destanında Mete Hanın faaliyetleri anlatılır.

-Çinlilerle İpek Yolu için mücadele etmişlerdir.

 

Avrupa Hunlar (375-469)


-Kavimler göçü sonrasında Balamir tarafından Avrupa'da kurulmuştur.

-Dış siyasetinde lokomotif güç Uldız'dır.

-Devletin en parlak dönemi Atilla dönemidir.

-Bizansla Margos anlaşması imzalayarak üstünlüğünü tescilledi.

-Atillanın ölümü ile devlet dağılma dönemine girdi.

-Anadoluya gelen ilk Türk kavmidir.

 

 Göktürkler (552-630)


-Avarlar yıkılarak kurulmuştur.

-Devletin kurucusu Bumim Kağandır.

-Merkezleri Ötügen'dir.

-Doğu-Batı adı verilen ikili teşkilatla ülke yönetilmiştir.

-Türk adı ile kurulan ilk türk devletidir.

-Devletin en parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir.

-Vesayetv sistemi ve Çin entrikaları nedeni ile yıkılmıştır.

 

 2.Göktürk (Kutluk) Devleti (682-742)


-Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.

-Tarihteki ilk türk alfabesi olan 38 harfli Göktürk Alfabesini hazırladılar.

-Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları olan Göktürk Kitabelerini hazırladılar.

-Orhun yazıtları Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

-Ergenekon destanında Göktürklerin kuruluşunu anlatır.

-Türkleri Hunlardan sonra tekrar bir bayrak altında toplamışlardır.

-Devlet Uygur, Karluk ve Basmiller tarafından yıkılmıştır.

Uygurlar (745-840)


-Kurucusu Bilge Kutluk Kağan'dır.

-Yerleşik hayata geçerek yerleşik hayatı benimseyen ilk türk devletidir.

-Yerleşik hayat neticesinde ilk türk şehri Ordu Balık'tır.

-Yerleşik hayat neticesinde mimari eser bırakan ilk Türk devletidir.

-Maniheizim dinini benimsemişler ve neticesinde savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir.

-Yerleşik hayat nedeni ile tarım ve ticaret gelişmiştir.

-İlk kez kağıt ve matbayı kullanan, tahta kalıp tekniğini kullanan Türk devletidir.

-Göktürk alfabesinde sonra ikinci olarak 18 harfli Uygur alfabesini kullandılar.

-Karabalgasun yazıtlarını yazmışlardır. Bu yazıtlarda hoşgörüden bahseder.

-Devlet Kırgızlar ve Moğol istilaları sonucunda yıkılmıştır.

-Talas savaşında Araplarla işbirliği yaparak Çin'e saldırmışlardır.

-Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur.

 

1 yorum:

  1. Çok teşekkür ederim efendim, projemde sizlerden yardım aldım.

    YanıtlaSil

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...