Türklerde Devlet Yönetimi

Türklerdeki en büyük sosyal yapı hiç kuşkusuz ki Devlettir.

Kut yetkisi hakimdir. Kut Yetkisine göre hükümdarlık tanrı tarafından verilir.

Kut kan yolu ile babadan oğula ve diğer aile fertlerine geçer

Yorum: Kut yetkisinin zararlarından birisi de sık sık taht kavgalarına neden olarak devletler zayıflamış ve yıkılmışlardır.

Türklerde ülke hanedanın ortak malı kabul edilirdi.

Hanedan mensupları ülkeyi yönetmede eşit haklara sahipti. Bu da sık sık taht kavgalarına neden oldu.

Türk devletlerinde ülke federal bir yapıya sahipti.

Yabgu: Hakanın yardımcısı,( Yabgu iç işlerinde serbest dış işlerinde hükümdara bağlı)

Hatun (Katun): Hakanın eşi devlet işlerinde yardımcı olur.

Tigin (prens): Hakanın çocuklarına denir.

Hükümdarın Görevleri Nelerdir:


Halkının huzurunu,güvenliğini ve refahını sağlamak.

Ülkede adaleti sağlamak.

Yeni topraklar fethetmek.

Kuraltayda başkanlık etmek

Türk Hükümdarlarının Kullandığı Başlıca Ünvanlar:

Han,Hakan,Kağan,İlteber,İdikut,Şan-yu,Tanyu

Kurultay ve Görevleri:


Kurultay devlet işlerinin görüşüldüğü bir karara bağlandığı meclistir. Diğer bir ismi ise Toy dur.Kurultay üyeleri hanedan mensupları ve boy beylerinden oluşur. Alınan tüm kararlar danışma niteliğindedir çünkü son söz her zaman Hakan'ındır.

-Kurultayda hakan asla töre ile zıt düşemezdi, aldığı kararlar töreye aykırı olmamalı,

-Kurultayda hükümdar çadırına Otağ adı verilir.

-Ülke iliye ayrılırdı devlet işleri kolay yürüsün diye. Batı her zaman dış işlerinde hakan'a bağlıdır.

Başlıca Devlet Görevlileri:


Şad: Vali

Buyruk: Bakan

Tamgacı: Dış İşleri

Tarkan: Askeri yönetici

Apa: Sivil yönetici

Bitikçi: Katip

Aygucı: Başbakan

Ağılığ: Haznedar

Tadun: Vergi memuru

 

 

İlk Türk Devletleri....................


 Türklerde sosyal ve ekonomik hayat


Türklerde hukuk


 

 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme