Öğrencilerde Yazma Yetersizlikleri

Yazma becerisi etkinlikleri etkin bir şekilde uygulandığında bile bir takım öğrencilerde yazma yetersizlikleri görülmektedir. Öğrencilerde görülen yazma yetersizliklerini iki gurupta toplayabiliriz (Baymur,1968):a-Ruhsal nedenler;
b-Eğitimsel nedenler;


a-Çocukluk çağını henüz bitirememiş, zihin gelişmelerini tamamlayamamışlardır; bunun sonucu olarak ,bilgi, kavrayış, düşünme yetersizlikleri yazılarında da belirir.
Bu grup öğrenciler, yazdıkları konuları yeterli bir genişlikte ve bütün yönleriyle kavrayamazlar,konu tek yönlü ilenmiş olur. İşledikleri tek yönde de bilgileri az ,görgü ve yaşantıları zayıf olduğu için düşüncelerini güçlendirecek örnekler veremezler.
b-Öğrenciler yaşadıkları, gördükleri olayları, düşündüklerini yazmaya yeterince alıştırılmamıştır. Bu deney eksikliğinden dolayı ;
-Başlık yapmak, olayları ve düşünceleri sıralamak, yazıyı bölümlere, paragraflara ayırmak gibi alışkanlıklar oluşmamıştır.
-Yazı biçimlerini bilmezler. Dilekçe, telgraf, mektup, gibi özel biçimleri olan yazılar üzerinde bilgi verilmemiş, alıştırma yaptırılmamıştır.
-Sözcük dağarcıkları dardır. Konuya ,duruma göre duygu, düşünce anlatacak sözcükler bulamazlar. Yazılarında yerinde kullanılmamış sözcükler vardır. Ağız sözcükleri ve deyimler kullanırlar.
-Tümce kurmada yetersizlerdir.
-Yazım kurallarını bilmezler. Büyük harfleri yerinde kullanamazlar, sözcükleri doğru yazmak, bitişik yazılacak sözcükleri tanımak konusunda bilgi ve denemeleri azdır.
-Noktalama imlerini kullanmak alışkanlıkları yetersizdir.
-Kendilerine güvensizdirler. Yazılarına kişilik ve değer verecek olan kendi yaşantılarını ,görüşlerini ,gülünç olmak kuşkusuyla yazamazlar.

Alıntıdır....

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme