Baki (1521-1600)

*İyi bir Medrese eğitimi görmüş ve çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır.
*Aşk,tabiat ve devrinin ien önemli ,tanınmış şairlerindendir
*Dili kullanmada başarılıdır. *Ahenkli,akıcı,zevkli bir dili vardır.
*Söz sanatlarını başarıyla kullanır.
*Türkçe Divanı ve nesir türünde Fezail Mekke, Fezail-i Cihat adlı eseri vardır.
*Divandaki kanuni mersiyesi önemlidir.
Baki'nin gazellerinden;

"Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş." sözü dilimize yerleşmiştir.

             Dikkatler ile seyrederiz yari serapa

             Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)

 

Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül.
Asrın büyük şairlerindendir. Devrinde “Sultânü’ş-Şüarâ” lâkabıyla anılan, şöhreti daha sonraki asırlarda da devam eden ve bugün divan şiirinin en büyük 5-6 üstadından biri olarak kabul edilenFuzûlî’nin Bağdat civarında yaşaması ve Azeri Türkçesiyle yazması dolayısıyla XVI. asır Türkiyesinin ve Osmanlı Türkçesinin en büyük şairi vasfını ve şöhretini kazanmış olan Bâkî, divan şiirine yeni bir ses getirmiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme