SIFAT

Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir:
Sıfatlar isimlerin önüne gelerek isimleri niteler ve belirtir.

Örnekler:


Kırmızı kalem (Kalemin niteliği kırmızı olması)

Uzun adam (Adamın niteliği uzun olması)

Güzel kız (Kızın niteliği uzun olması)

Sıfat Çeşitleri


Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılır.
I- NİTELEME SIFATLARI
İsmin  rengini, biçimini, durumunu belirten sözcüklerdir. Genellikle, isme yöneltilen "nasıl" sorusuna yanıt olurlar. "Biçim", "durum-nitelik", "renk" gibi özellikleri anlatırlar:

sivri uç (biçim),

kötühava (durum),

maviperde (renk),

dürüst insan (nitelik)…

II- BELİRTME SIFATLARI
Varlıkları  işaret, soru, sayı yönünden belirtir ve belli belirsiz belirtirler. Bu özelliklerine göre dört başlık halinde incelenir:
1) İŞARET SIFATLARI: Varlıkların yerlerini işlaret ederek gösterirler.
"Bu yol
şu sokak
o arsa

2)BELGİSİZ SIFATLAR:  Önüne geldikleri ad› tam olarak de¤il de belli belirsiz belirtirler:

Tüm sorunlar
Herhangi biri
Birkaç gün
Hiçbir duygu
Kimi kitaplar,

3)SORU SIFATLARI:  Önüne geldikleri varlıkların durumunu, sayısını, yerini…
soru yoluyla belirtirler. Böyle cümlelerde yanıt sıfat olur.
Nasıl insan bunlar?
Kaçıncı katta oturuyorlar?
Sınavda hangi soru zordu?

4)SAYI SIFATLARI: Varlıkları sayı yoluyla belirtirler.
a) Asıl sayı sıfatları: Varlıkların sayılarını tam olarak belirtir: on iki yıl,yirmi dört sayfa

b) Sıra sayı sıfatları: Varlıkların sıralarını belirtir: 17. Sayfa, on yedinci sayfa, 17'nci sayfa,  ortanca gelin…

c) Üleşltirme sayı sıfatları: Varlıklarla ilgili paylaşlma oranlarını belirtir: yüzer dekar, 15'ersayfa

d) Kesir sayı sıfatları: Varlıkların kesir türünden sayılarını belirtir:  1/3hisse, çeyreksaat, yarımekmek,

5)UNVAN SIFATLARI
Özel adlarla birlikte kullanılırlar; onlardan hem önce hem sonra gelebilirler ve
özel adlarla ilgili "meslek, rütbe, sayg›, toplumsal konum" anlatırlar.
Kiziroğlu Mustafa Bey, Kör Ali,

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme