ŞİİR TÜRLERİ

 

Şiir türleri 5 e ayrılır;

Lirik şiir, epik şiir, pastoral şiir,didaktik şiir,satirik şiir

1)      LİRİK ŞİİR


Sevinç, hasret, aşk, ayrılık gibi temaları işleyen şiirlerdir. Lir adı verilen yunan çalgısından ismini alır. Halk edebiyatında koşma, semai divan edebiyatında ise Şarkı ve gazel bu türe girer.

2)      EPİK ŞİİR


İçerisinde destansı özellikler barındıran kahramanlık şiirleridir. Şvaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. Okuyucuda savaşma arzusu ve kahramanlık duygularını harekete geçirir. Halk edebiyatında koçaklama ve destanlar bu türe girer. Şavaşçı bir toplum olduğumuzdan edebiyatımızda birçok epik şiir örneği bulunmaktadır.

3)      PASTORAL ŞİİR


Çobanların yaşayışını, doğa güzelliklerini, köy hayatını konu alan şiirlere denir. Şair doğa karşısında bir hüzün, duygulanma yaşıyorsa “idil”  karşılıklı konuşma şeklinde çoban hayatı devam ediyorsa buna da “eglog” denir.

4)      DİDAKTİK ŞİİR


Öğüt vermek, bir konuda bilgilendirmek, ahlaki bir eğilime yönlendirilmek istenen şiirlerdir. Duygu yönü az, düşünce ve öğüt yanı fazla şiirlerdir.

5)      SATİRİK ŞİİR


Bir olayı veya kişiyi iğneleyici bir uslupla eleştiren şiirlere denir. Açık bir düzene veya olay ya da şahsa eleştiri söz konusudur. Halk edebiyatında “taşlama” d,van edebiyatında ise “hiciv”  bu türe örnektir.

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme