KELİME YAPISI

1- BASİT SÖZCÜKLER :


Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir sözcükle de birleşmemiş sözcüklere basit sözcükler denir.

ödev                                                   kaz- dı - m

bil – ir - im                                          göl - ler

o -n- lar - a                                          gel – se - niz

gömleğ - in                                         ben - im

yukarı - da                                          telefon

2- TÜREMİŞ SÖZCÜKLER :


Yapım eki almış sözcüklerdir.

 

on –ar                                                 kira –cı

İngiliz – ce                                         vatan – daş

kan –a -                                              şeker – lik

kısa – l -                                             toka – laş-

say – gı                                               dile – k

yaz- ı                                                  uyu – t -

gez – dir -                                           sev – in -

 

1-      BİRLEŞİK SÖZCÜKLER :


Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş sözcüklerdir.

 

kaba -  kulak                              kabakulak

eski – şehir                                Eskişehir

kazan – dibi                               kazandibi

af – et -                                      affet-

biz – az                                      biraz

sütlü – aş                                   sütlaç

Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup aldığı ekle isim mi yoksa fiil mi türettiğini yazınız.

 

 


SözcüklerKökEkTürettiği kelime


helalleşhelal - isim kök-leşisimden fiil türetmiş
sabahleyin
bencil
kapan
bakıcı
canlı
sula
ördür
soğuk
suskun
okut
gülmek
atıl
ormancı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki sözcükleri uygun şekilde eşleştirerek örnekteki gibi birleşik sözcükler oluşturunuz.

 

(1) ayak                                  (  ) yolu                                   ayakkabı

(2) çek                                    (  ) gezer

(3) buz                                    (  ) savar

(4) çanak                                (  ) sinek

(5) arz                                     (  ) su

(6) demir                                (  ) sever

(7) miras                                 (  ) ağzı

(8) yanar                                 (  ) parmağı

(9) uyur                                  (  ) kır

(10) uçak                                (  ) takım

(11) ak                                    (  ) boğaz

(12) vatan                               (  ) et-

(13) sivri                                 (  ) yat

(14) boz                                  (  ) yedi

(15) aslan                                (  ) deniz

(16) akar                                 (  ) dağ

(17) cuma                               (  ) kale

(18) boş                                  (  ) ertesi

(19) bir                                   (  ) dolabı

(20) vezir                                ( 1 ) kabı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme