İletişim Nedir?

 

İletişim, “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanabilir. Buna göre pek çok etkinlik iletişim sayılabilir. İki insanın karşılıklı konuşması iletişim sayabileceği gibi, arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmeleri de iletişim kabul edilebilir.

Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insanla bir hayvan, bir insanla bir makine (bilgisayar) olabilir. Nitelikleri ne olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alışverişi, “iletişim” olarak kabul edilir. “Alışveriş” sözünden de anlaşılacağı üzere iletişimde bilgi akışının iki yönlü olması beklenir. Sibernetikte[1] bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimi “enformasyon[2]”, karşılıklı bilgi alışverişine ise “komünikasyon[3]” ya da “iletişim” adı verilir. (Akman,1982) Yani iki sistem arasındaki karşılıklı bilgi alışverişini “iletişim” olarak  adlandırma, tek yönlü bilgi akışını ise başka bir şey sayma eğilimi vardır.

Bu ayrım dikkate alındığında, insanlar arasındaki bütün konuşmaların iletişim olarak kabul edilemeyeceği düşünülebilir. Meselâ, ana-babalar çocuklarına ya da amirler memurlarına sadece birtakım emirler verip onların bu emirler karşısındaki tepkileriyle ilgilenmezlerse, bu tavırlarını iletişim değil, enformasyon, yani tek yönlü bilgi iletimi kabul etmek pek de yanlış olmaz.

Enformasyonlar bazen iletişime dönüşür, bazen de dönüşmez. Meselâ, bir evin penceresindeki “KİRALIK ÜÇ ODA” ilanını yalnızca okuyup geçersiniz. Bu uyarıcı sizin için bir enformasyon olmakla kalır. Ev sahibi ile yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkar.[1]sibernetik, kibernetik: Sistemlerin kendi kendilerini kontrol etme ve işleyişlerini sürdürebilmelerini ilmî esaslara dayandırmaya çalışan ilim kolu

sibernasyon: Daha çok fabrikalarda üretimin bilgisayarlar vasıtasıyla kontrol edilmesi (Örnekleriyle Türkçe Sözlük, s.2547)
[2] enformasyon:  Danışma, müracaat (Örnekleriyle Türkçe Sözlük, s.837)  :bilgilendirme
[3] komünikasyon: 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin çok çeşitli yollarla başkalarına aktarılması, 2. Haberleşme cihazları vasıtasıyla gerçekleştirilen bilgi alışverişi (Örnekleriyle Türkçe Sözlük, s.1725)

 

Yrd.Doc.Dr Mehrali Calp


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme