Rapor Nedir ?

 Özet : Rapor nedir, rapor nasıl yazılır , raporun bölümleri nelerdir , rapor çeşitleri nelerdir, rapor örnekleri

    Bir konu ya da sorunu araştırmakla görevlendirilen kiş tarafında araştırma görevini veren kurum ya da kişiye yazılan resmi inceleme yazılarına rapor denir . Raporlar sözlü oduğu gibi yazılı olarak da bir makama ya da kurula sunulabilir .

Bir raporun hazırlanma ve sunulma  aşamaları şunlardır :

1. Konu : Rapor yazılacak konunun belirlenmesi ve sınırlandırılması gerekmektedir . Mesela milli eğitim müdürü bir okul müdüründen okulun temizliği ile ilgili bir rapor istemiş olsun. Raporun konusu okulun temizliği olarak sınırlandırılmalıdır . Diğer hususlara girilmemelidir .

2. Bilgi Toplama : Raporu hazırlayan kişi raporun konusu ile ilgili tüm bilgileri toplar . Bunun için konu ile alakalı kaynaklara başvurarak notlar alır . Bu kaynaklar içerisinde kitap , dergi vb kaynaklar , konu ile ilgili kişiler gibi kaynaklar olabilir . Bilgi toplama aşaması konu ile ilgili gerekli tüm kaynaklar tamamlanıp notlar alınıncaya kadar devam eder .

3. Planlama ve Yazma : Kaynaklardan toplanan bilgiler raporu hazırlayacak kişi tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bu aşamadan sonra bilgiler oluş sırasına ya da mantıksal sıralamaya göre düzenlenir .

4. Planlama : Plan düşünce yazılarındaki planla aynıdır . Rapor planı şu şekildedir :

a . Başlık : Raporun başlığı konuyu kapsayacak şekilde büyük harflerle yazılır .
b . Giriş : Giriş bölümünde raporun konusu ile alakalı bilgiler verilir .
c. Gelişme : Bu bölümde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar belgelere dayanarak sıralanır . Bu belgeler daha sonra raporun sonunda ekler bölümünde verilir.
d. Sonuç Bölümü :  Bu ölümde yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçları açıklanır .

     Sonuç bölümünden sonra raporu yazanın adı soyadı , unvanı yazılır ve rapor imzalanır .

5. Ekler : Raporun sonuna ekler adı altında bir bölüm açılır ve dipnot kurallarına göre kullanılan kaynaklar ve eklar yazılır. Bu kaynaklar raporun sonuna konur .

Rapor Türleri Nelerdir ?

Raporlar yazılış amaçlarına göre şu şekilde gruplandırılabilir :

- Öğrenci Raporları
- Öğretmen Raporları
- Denetleyici Raporları
- Bilirkişi Raporları
- Müfettiş Raporları
- Doktor Raporları


Rapor Örneği

SİVAS DANİŞMENT ORTAOKULU KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

    Sivas Danişment Ortaokulu Kültür Edebiyat Kulübü 2015 - 2016 eğitim öğretim yılının 1. döneminde aşağıdaki çalışmaları yapmıştır .

1. Sosyal kulüp yönetmeliğine göre yıllık çalışma planı hazırlanmıştır .
2. Dönem içerisinde yapılacak etkinlikler belirlenmiştir .
3. Kulüp yönetim ve denetleme kurulları oluşturulmuştur .
4. Kulübümüzle ilgili kutlama ve anma günleri gerçekleştirlmiş ve okul gazete aylık olarak hazırlanmıştır .
5 . Diğer kulüplerle işbirliği içerisinde anma ve kutlama programları gerçekleştirlmiştir .
6. Resmi yazılarda belirtilen yarışmalara katılım sağlanmıştır .

     1. dönemde yapılan çalışmalar yukarıdaki şekildedir . Bilgilerinize arz ederim .

                                                                                              Kültür Edebiyat Kulübü Rehber                                                                                                                       ÖğretmeniUYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Rapor Nedir ?"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top