Sezgicilik (İntüisyonizm )

 • Sezgicilik düşünceleri büyük ölçüde Fransız filozof /yazar Henri Bergson’un sezgicilik (ruhçuluk) felsefesine dayanır.
 • Materyalist düşünce  ve pozitivist akıma karşı olan, idealist bir yakla­şımdır.
 • Bu anlayışa göre (Sezgicilik)  bilginin asıl kaynağı akıl değil sadece  sezgidir.
 • Duyguları ve hayalleri İnsanın sezgi gücünün  belirlediği savunur.
 • Maddenin, varlığın SEZGİYE   bağlı olarak şekillendiği savunulur.
 • Esasında madde yoktur dış dünya, varlık, madde, eşya, ruhun, aklın ve düşüncenin yansımasıdır..
 • Sembolist şairlerinşiir anlayışı sezgicilik anlayışı ile benzerlik gösterir.
 • Belirleyici  somut olan  varlık değil, şairin görüş, düşünüş, duyuş tarzıdır. Dış dünya bireyin iç alemini belirtmeye  yarayan simgeler evrenidir.
 • Dış dünya sadece , duyguyla, algıyla, düşünceyle, rüyaylar vasıtası ile  anlam­landırılabilir.
 • Cumhuriyet döneminde edebiyatımıza girmiştir..
 • Türk şiirinde bu akımın en önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.
 •  Asaf Halet Çelebi , Necip Fazıl Kısakürek vb.   yazar ve şairler üzerinde de bu anlayışın etkilerini görmek mümkündür.
UYARI: SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN BAŞKA SİTELERDE KULLANILMASI SUÇTUR. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA KANUNU GEREĞİNCE YAZILARI KOPYALADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLERLE İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR!.. YAZILAR SİTEYE AKTİF LİNK VERİLEREK KOPYALANABİLİR.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Sezgicilik (İntüisyonizm )"

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Back To Top