Diğer Akımlar

EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK) • Dışavurumculuk 20. yüzyılın başlarında Almanya’da Empresyonizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

 • Dış dünyada ne varsa  bir kenara bırakılmalı , eserlerde insanın ruhu konu edilmelidir, fikrini savunurlar.

 • Dış dünyanın her şeyinden  kaçmak ve insanın saf halini, özünü, ruhsal durumlarını yansıtmak amaçtır.

Temsilcileri


Franz Kafka, James Joyce, T. S. Eliot

KÜBİZM • Empresyonist Akımına  tepki olarak doğmuştur.

 • Kübizmn Akımı Daha çok resim ve heykelde etkili olmuştur.

 • Düşünceler, fikirler  geometrik şekillerle ifade edilmiştir.

Temsilcileri


Picasso, Max Jacop, Apollinaire

FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLİK) • Fütürizm Akımı 1909′ da İtalyan şair Marinetti tarafından kurulmuştur.

 • Geçmişten gelen alışıldık, geleneksel sanat değerlerini yok saymışlar, özgürce davranarak  yeni biçimlerle eserler vermişlerdir.

 • Hemen hemen sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak is­terler.

Temsilcileri

Marinetti, Mayakovski

Türk edebiyatında: Nazım Hikmet (ilk dönemlerinde)

DADAİZM (KURALSIZLIK) • Dadaizm 1916′da Tristan Tzara tarafından kurulmuştur.

 • Her türlü kuralsızlığı kural edinen, her türlü ahlak, dil ve estetik ku­ralını yok etmeyi, yıkmayı amaçlayan bir akımdır.

 • Şiirlerini bir anlam kaygısı olmadan rasgele bir araya getirdikleri sözcüklerle yazmış­lardır.

Temsilcileri

Tristan Tzara, Andre Breton


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

Diğer Akımlar Diğer Akımlar Reviewed by Hakkında Bilgi on 19:50:00 Rating: 5

Hiç yorum yok:

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

Blogger tarafından desteklenmektedir.