Sınavlarda En Çok Çıkmış Atasözleri

 

Sınavlarda En Çok Çıkmış Atasözleri

 Atasözleri yüzyıllar boyunca milletler tarafından denenmiş olumlu sonuçlar alınmış içerisinde nasihatlerin olduğu anonim bir türdür.


Sınavlarda en çıkmış atasözleri şunlardır:


Vermeyince mabut, neylesin Mahmut.

 Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

Acele işin sonu pişmanlık

Ağaç yaprağı ile gürler.

Ağaç yaş iken eğilir.

Akıl akıldan üstündür.

Akan su yosun tutmaz

Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz.

Alet işler, el övünür.

Ağır taş yerinden oynamaz.

Allah dağına göre kar verir.

Tereciye tere satılmaz.

Akıl yaşta değil, baştadır.

Âlim unutmuş, kalem unutmamış.

Akıntıya kürek çekilmez.


Akıl için yol birdir.

Ak akçe kara gün içindir.

Akla gelmeyen başa gelir.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

Ayağını yorganına göre uzat

Altın pas tutmaz.

Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

Az veren candan, çok veren maldan.

Bir söyle, iki dinle.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.

Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur:

 Dağ, dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

Bugünün işini yarına bırakma

Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.

Az veren candan, çok veren maldan.

Damlaya damlaya göl olur.

Doğrunun yardımcısı Allah'tır.

Et tırnaktan ayrılmaz.

El elden üstündür.

Düşmez kalkmaz bir Allah.

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Dost acı söyler.

Gülme komşuna, gelir başına.

Ev alma komşu al.

Evdeki hesap çarşıya uymaz.


Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır,  ya baş.

Gülü seven dikenine katlanır.

Gün doğmadan neler doğar.

Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

Hayır dile komşuna, haır gele başına.

Hatır için çiğ tavuk yenir.

Her işin başı sağlık.

Hazıra dağlar dayanmaz.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

Hazıra dağlar dayanmaz.

Hatasız kul olmaz.

Her işte bir hayır vardır.

Hızlı sağanak tez geçer.

Hesabı pak olanın, yüzü ak olur.

İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

Huylu huyundan vazgeçmez.

Güneş girmeyen eve doktor girmez.

“İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır”

İyilik eden iyilik bulur.

İşleyen demir ışıldar.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı iyiliğe kötülük er kişinin kârı.

İş insanın aynasıdır.

İp inceldiği yerden kopar.

İşten artmaz, dişten artar.

Köprünün altından çok su geçti.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Kimse ayranım ekşi demez.


Kiminin parası, kiminin duası.

Kel ölür sırma saçlı olur, kör olur badem gözlü olur.

Kötü haber tez duyulur.

Körle yatan şaşı kalkar.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

Kimse ayranım ekşi demez.

Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Kork, Allah’tan korkmayandan.

Kiminin parası, kiminin duası.

Kalp kalbe karşıdır.

Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu.

Keskin sirke küpüne zara.

Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz.

Körle yatan şaşı kalkar.

Mal canın yongasıdır.

Lafla peynir gemisi yürümez.

 Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.

Mart, kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.

Mayasız yoğurt tutmaz.

Marifet iltifata tabidir.

Mum dibine ışık vermez.

Önce can sonra canan.

Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

Parayla dost bulunmaz.

Ne yârdan geçilir, ne serden.

Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider.

Nerede hareket orada bereket.

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz.

Rüzgar eken, fırtına biçer.

Son pişmanlık fayda vermez.

Sel ile gelen, yel ile gider.

Sakla samanı gelir zamanı.

Sora sora Bağdat bulunur.

Sayılı günler tez geçer.

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Sakınılan göze çöp batar.

Sabreden derviş, muradına ermiş.

Su uyur, düşman uyumaz.

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Şimşek çakmadan gök gürlemez.

Taş yerinde ağırdır.

Su testisi su yolunda kırılır.

Sükût ikrardan gelir.

Su küçüğün, söz büyüğün.


Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır.

 Veren el, alandan üstündür.

Ummadığın taş baş yarar.

Toprağı  işleyen, ekmeği dişer.

Teşbihte hata olmaz.

Terzi kendi söküğünü dikemez.

Veren el, alan elden üstündür.

 Vermeyince mabut, neylesin Mahmut.

Ucuz alan pahalı alır.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

Zahmetsiz rahmet olmaz.

Yel kayadan ne koparır.

Zararın neresinden dönersen kârdır.

Yaş kesen, baş keser.

Yalnızlık, Allah’a mahsustur.

 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme