İbni Sina Sözleri

 

İbni Sina Sözleri


Tarihimizdeki en ünlü doktor İbni Sina’dır. İbni Sina yüz elliden fazla kitap yazmıştır. Yazdığı kitaplar  Avrupa’da ders olarak okutulmuştur. En önemli eseri Tıp Kanunu adlı eseridir.

“İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olalı ve yerini bulmalı.”

“Faydasız bitki yoktur.”

“Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.”

“Açlık şifadır.”


“İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.”

“Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.”

“İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir, çok çok sizden şüphe ederler, bu kadarına hak kazanabilirsiniz.”

“Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”

“Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.”

“Tedavi edilemeyecek hastalık yoktur.”

“Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde âlet yoktur.” (Mikroskop)

“Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.”

“Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.”


“Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.”

“Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.”

“Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.”

“Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.”

“Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.”

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme