Aile İçi Şiddet Konulu Kompozisyon Yazınız.

 Aile İçi Şiddet Konulu Kompozisyon Yazınız.


İnsana, insanlığa yakışmayan şiddet ne yazık ki güçlü olanın güçsüz olana uygulamaya devam ettiği insanlık dışı bir davranıştır. Özellikle de aile içindeki şiddet bir toplumun temelini kökünden sarsmaya başlar ve aile içindeki bireylerde tramvatik durumlar gözlemlenebilir. Şiddetin türleri de vardır: Fiziksel şiddet, duygusal şiddet, çocuğun ihmali ve istismarı, ekonomik şiddet. Fiziksel şiddet; Sarsma, tokatlama, vurma, saçından tutup yerlerde sürükleme, odun ile dövme şeklindedir. Duygusal şiddete örnekler ise şunlardır: Bağırma, başka insanların önünde küçük düşürme, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etme, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlama şeklinde çoğaltabiliriz. 

Ekonomik şiddet örnekleri ise şunlardır:  Kişilerin çalışma ve gelir sağlama özgürlüklerinin ellerinden alınması, gelir sağlamak üzere çalıştırılmaya zorlanması gibi eylemlerdir. Çocukların ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozucu davranışların tümüne çocuk istismarı adı verilir. Ayrıca ana ve babaların çocukların bakım, beslenme, barınma, ısınma, giyinme, sağlık ve eğitim ile ilgili gereksinimlerini karşılama gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamamaları veya bu konularda hatalı tutum sergilemeleri de çocuk ihmali olarak kabul edilir. Gelgelelim şimdi aile içi şiddeti kimlerin uyguladığına.

Baba anneye şiddet uyguladığı zaman, nadiren de olsa anne babaya şiddet uyguladığı zaman bu ailede yetişen çocuklar da o kişileri örnek alarak hayata devam edeceklerdir. Aile içi şiddet daha çok erkeğin kadına uyguladığı bir şiddettir. Çocuklara uygulanan şiddet ise en ağır olanıdır. Öğretmenlerine, çevresine şiddete maruz kaldığını söyleyemeyen o masum canlar şiddet gördüğünü resimlere çizebilirler, konuşmalarında yakalanabilir, ya da en ufak bir şeyden hemen korkarak titremeye başlayabilir. Bunu durum onların  onların şiddete maruz kaldığını gösterir. 

Erkeğin kadına uyguladığı şiddetin de temeline inmek gerekir. Bu aile babası denilen kişi neden şiddete meyilli, şiddete başvurmasının nedeni nedir, onun çocukluğu nasıl geçmiştir, çocukluğunda ne gibi olaylar yaşanmıştır, onu yetiştiren anne ve babalar ona erkeksin, istediğini yaparsın, güçlüsün gibi saçma sapan cahil konuşmalar yaparak onu bu hale gelmesine neden olmuş mudur? vb. daha çok sorular sorabiliriz. Aile içi şiddet olduğu zaman o evde huzur denen kavram da olmaz. Anne korku içinde olur, çocuklar korku içinde olur ve ev tam bir gerilim evine dönüşür. Şiddete maruz kalan çocuklarda, şiddete maruz kalan kadınlarda çeşitli psikolojik rahatsızlıklar başlar. 

Aile içi şiddetten dolayı çok sayıda insan hayatını kaybetmiş, kimisi yaralanmış, kimisi ise engelli olmuştur ne yazık ki. Bunu yapan kişi de insanlıktan, sevgiden nasibini almamıştır. Aile içi şiddetin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Toplumların sahip oldukları iletişim becerilerinin yetersizliği, duygu ve düşüncelerin kışkırtıcı biçimlerde ifade edilmesi alışkanlığı, bilinçsizce yapılan iftiralar, hatalı namus ve ahlak anlayışları da şiddetin sosyal nedenleri arasında sayılabilir. Fakirlik, hayat karşısında şanssız olmak, beklentilerin ve kazanılmış niteliklerin yoksunluğu gibi sosyoekonomik baskı unsurları, kötü alışkanlıklar, yanlış gelenek ve görenekler, inançlar aile içi şiddetin sebepleri arasında yer alır. 

İşte bunların neden olduğunu bilmek ve ona göre çalışmalar yapılması gerekir. Toplum şiddet konusunda bilinçlendirilmeli ve şiddetin her türlüsüne hayır denmelidir. Şiddete maruz kalan kimselere psikolojik destek verilmeli ve onların tekrar topluma katılması sağlanmalıdır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme