Kendi Gelenek ve Göreneklerimize Sahip Çıkmanın Topluma Faydası Konulu Bir Kompozisyon Yazınız.

 Kendi Gelenek ve Göreneklerimize Sahip Çıkmanın Topluma Faydası Konulu Bir Kompozisyon Yazınız.

Toplumda, uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara “gelenek ve görenekler denilir. Gelenek ve görenekler bir toplumun en önemli değerleridir, unutulmayanlarıdır. Gelenek ve görenekler kahramanlık, yurtseverlik,  alçak gönüllük, kanaatkâr olma, yardımlaşma, dayanışma ve tutumluluk gibi değerleri içerir. İnsan doğduğu toprakların gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışmalıdır. Çünkü bunlar kültürümüzün bir parçasıdır ve kültürün devamlılığını sağlayan etmenlerdir.

 Askere gitmek, nişan törenleri yapmak, kına geceleri yapmak, halk oyunları oynamak, yöresel oyunlarımız, yöresel yemeklerimiz vb gelenek ve göreneklerimizin birer tamamlayıcısıdır. Kendi gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmanın topluma faydaları şunlardır: Gelenek ve görenekler yaşatıldığı zaman toplum içinde huzur ve güven ortamı oluşur.  İnsanların birbiri ile iyi ilişkiler içinde olmasını sağlar. Vatan sevgisi, vatan aşkı, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek, temiz olmak gibi ortak değerlerimiz toplumdaki insanlarda ortak duyguların oluşmasını sağlar ve böylece toplum içindeki bireyler birbirine daha fazla yaklaşılır ve daha samimi ortamlar kurulur, muhabbetler edilir ve güzel zamanlar geçirilir.

Sosyal bütünleşmeyi sağlar. İnsanlar kimliğini kaybetmezler ve benliklerine sahip çıktıkları için o toplumu hiçbir kuvvet kolay kolay yok edemez. Kültürlerini yaşattıkları için o kültürel değerler de son bulmaz ve gelenek ve göreneklerimiz yaşatıldığı zaman bundan gelecek nesiller de faydalanır ve böylece kültürümüze ve benliğimize de sahip çıkmış oluruz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme