Osmanlı Devleti , Bünyesindeki Farklı Din , Millet , Mezhep , Kültüre Sahip İnsan Topluluklarını Uzun Yıllar Bir Arada Yönetmeyi Nasıl Başarmış Olabilir ? Tartışınız

  


Osmanlı Devleti , Bünyesindeki  Farklı Din ,  Millet , Mezhep , Kültüre Sahip İnsan Topluluklarını Uzun Yıllar Bir Arada  Yönetmeyi Nasıl  Başarmış Olabilir ? Tartışınız


Osmanlı Devleti yöneticileri çok bilgili , deneyimli , merkezi otoriteye önem veren padişahlardır . Osmanlı Devleti hoşgörülü bir yönetim tarzına sahip olduğu için , insan haklarını koruğu için , adaletli olduğu için  egemenliği  altında bulunan milletler de Osmanlı Devleti’ne isyan etmemiştir.

 Çünkü Osmanlı Devleti kendi topraklar içinde  yaşayan hiçbir tebaasına  ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmamış , herkesin dinini istediği gibi yaşayabilmesi için  onları özgür bırakmıştır.

Hoşgörünün olduğu yerde huzur ve güven ortamı sağlanmıştır . Bu yönetim tarzı da Osmanlı’nın uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamıştır.

Örneğin: Fatih Sultan Mehmet şu sözü söylemiştir:


‘’Nişan-ı hümayun şu ki, ben ki sultan Mehmet Han' ; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum:

 Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn –ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir.

Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme