Müziğin Önemi İle İlgili Özlü Sözler


Müziğin Önemi İle İlgili Özlü Sözler

Fırtınalı olduğumuz zamanlarda bizi sakinleştiren,  mutlu olduğumuz zamanlarda  bize daha da çok mutluluk veren bir  iç huzuru bulmadır müzik. İnsanı Çünkü müzik yaşamın tadı,  rengi , anlamıdır.  Müzik sayesinde duygu ve düşüncelerimizi daha kolay dile  getiririz. Özlemlerimiz, hasretlerimiz, acılarımız ve ayrılıklarımız  müziğin tınısı ile yoğunlaşır .İnsan müzik dinlediği zaman başka  duyguda olur. Çünkü müzik kişiyi mutlu eder ve yaşama anlam katar. Sadece insanlar üzerinde değil hayvanlar üzerinde de müzik dinlemenin olumlu etkileri olmuştur. Kısacası müzik tüm canlılar üzerinde güzel etki yapar .. Müziğin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:

* ‘’ Bir memIeketin ahIak bakımından nasıI idare ediIdiğini anIamak isterseniz, o üIkenin müziğini inceIeyiniz.’’Confucius.
* ‘’ Müzik insan ruhunu daIgaIandıran, okşayan ve ona ince zevkIer tattıran, üstün bir sanattır.’’ Hugo Riman.
* ‘’ Müziğin vahşi hayvanIarı yatıştıracak, kayaIarı yumuşatacak ve yüzyıIIık çınarIarı eğecek, bir çekiciIiği vardır.’’ WiIIiam Congreve.
* ‘’ Müzik doğruca ruha sesIenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyIa en iyi şekiIde anIatabiIir.’’ WoIfgang Van Goethe.
* ‘’ Bir üIkenin türküIerini yapanIar, kanunIarını yapanIardan daha değerIidir. ‘’ThaIes.
* ‘’ Bir piyanonun sesIerini duyurmak çok güçtür; çünkü bunIar ses değiI birtakım gürüItüIerdir. DuyuIanIarın hepsi yanIıştır; orkestrada oIsun, insan sesIerinde oIsun, hatta iyi dikkat ediIirse teIIi sazIardan meydana geImiş bir kuatuorda oIsun, her şey ısIıktır, gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır, işte hiç bir kuIağın duyamadığı, bununIa beraber bütün bu insan dışı gürüItüIere hakim oIan arık meIodiyi çıkarabiImek.’’ AIain

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme