Ulusal Eğitim Her Ulusun Yaşam Kaynağıdır Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Ulusal Eğitim Her Ulusun Yaşam Kaynağıdır Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız .

Her  ulus farklıdır . Çünkü her ulusun gelenekleri , görenekleri , maddi ve manevi değerleri kısacası kültürü bir birinden farklı özellikler göstermektedir .  Bu farklı özelliklerden dolayı her ulusun eğitimi de farklıdır , yani kendine özgüdür .  Bunun için de her ulusun eğitimi o uluslar için yaşam kaynağı , hayatın anlamıdır . Uluslar milli benliğini kaybetmemek için , kültürel değerlerine sahip çıkmak için , geçmişine sahip çıkmak için ulusal eğitime  çok önem vermek zorundadırlar .

 Kendi ulusal eğitimine önem vermeyen milletler milli benliğini çok çabuk bir şekilde kaybeder ve hızla çöküşe geçer . Bunun için biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ulusal eğitimimize önem vermeli , çocuklarımız , gençlerimizi ulusal eğitim konusunda bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz . Bizim kültürümüz , bizim ulusal eğitimimiz çok zengin bir hazineye sahiptir . Çünkü bizim geçmişimiz çok zengindir . Çünkü bizi biz yapan  geçmişimiz , kıymetli atalarımız , bu devleti kuran , geçmişteki Türk devletlerini kuran kişilerdir , değerlerdir . Ulusal eğitim bir milletin ya özgür olmasını sağlar ya da başka milletlerin benliği altında köle gibi yaşamasına neden olur . Mustafa Kemal de eğitime ve ulusal eğitime çok önem vermiş ve şu sözü söylemiştir :


'' Eğitimdir ki bir milleti ya özgür , bağımsız , şanlı , yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder . '' Bunun eğitime özellikle de ulusal eğitime çok önem vermeliyiz ve milli benliğimiz asla kaybetmemek için  dilimize , inançlarımıza , değerlerimize , kültürel öğelerimize sahip çıkmalıyız . Unutmayın ki ulusal eğitime önem vermeyen milletler çabuk parçalanır, dağılır, yıkılır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme