Ülkemizde Kitaba Verilen Değer Hakkında Bir Kompozisyon Yazınız .

Ülkemizde Kitaba Verilen Değer Hakkında Bir Kompozisyon Yazınız .

Bir ülkenin geleceği , eğitim seviyesi ,  genel yeteneği ve genel kültürünün ne kadar gelişmiş olduğu ya da ne kadar geri olduğu  kitaba verilen değer ile belli olur . Çünkü bir ülkenin gelişmesi , kalkınması , gelişmiş bir dünya ülkesi olmasının şartı eğitime ve öğretime önem vermekten , yani kitap okumaktan geçer değerli arkadaşlar ! Ülkemizde kitaba yeterince değer veriliyor mu diye şöyle bir baktığımızda ne yazık ki Türkiye'de kitaba , kitap okumaya yeteri kadar değer ve önem verilmemektedir. Çünkü gelişmiş ülkelerin yıllık kitap okuma sayısı ile bizim güzel ülkemizin güzel insanlarının okuduğu kitap sayısına baktığımda arada uçurumların olduğunu görmekteyim . 

Kütüphaneler haftası için hazırlanmış olan raporda şu detay dikkatimi çekti : Kitap okuma konusunda içler acısı bir durum yaşanmakta ülkemizde . Neden diye sorduğunuz duyar gibiyim . İşte cevabı : Japonlar yılda 25 kitap okurken , Türkiye'de, bu cennet ülkemizde ise ne yazık ki 10 yılda bir kitap okunmaktadır . İşte size gerçekler...  Bu durum ülkemizin geleceği hakkında çok vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir . Bu durumdan bir an önce kurtulmamız ve vatandaşlar olarak kitap okuma sayımızı artırmamız gerekiyor . Yoksa ileride geri kalmış bir ülke oluruz ve  bizi daha da olumsuz sonuçlar bekleyebilir . Japonya'dan başka Fransa'da ise durum şöyledir . Fransa'da yılda  ortalama 7 kitap okunmakta , İsviçre'de yılda ortalama 10 kitap okunmaktadır . Diğer bir taraftan gelişmiş ülkelerin kütüphane sayısı çok fazla iken  Türkiye'de kütüphane sayısının bu ülkelere oranla daha az olduğunu ve buradan da ülkemizin kitap okumaya ne kadar değer verdiğini görebiliyoruz aslında . Gelişmiş ülkelerde kitap sayısı daha fazla iken ülkemizde bu ülkelere göre kitap sayısı daha azdır. Bunun için ülke  olarak, birey olarak kitap okumaya daha çok önem vermeli ve bunu kırsal kesime de yaymalıyız. Çünkü kadınlarımızın ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın okuma- yazma oranının düşük olduğunu görmekteyiz. Okula giden gençlerimiz ise ders kitapları dışında çok fazla kitap okumamakta, okuyan kesim ise çok az bir kesim olmaktadır. Ülkemizde kitaba gereken önem verilmez ise bu durum kültürümüz için tehdit edici bir durum  haline gelir. Ülkemizin  bireylerinin  daha çok gelişmesi için, daha çok kültürel birikime sahip olması için kitap okumaya verilen değer artmalı ve kitap okumayı artıracak yeni politikalar izlenmelidir. Ülkemizde kütüphane sayısı artırılmalı, kitap okuma konusunda bilinçli bireyler haline gelmeliyiz .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini unutmayalım ki ülkemizde kitap okuma sayısı ve niteliği daha çok artsın :
'' Uygarlık yapısının temeli kitaplardır''.
'' Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır''.
'' Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer''

1 yorum:

Deneme