İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

Her insanın birbirinden farklı özellikleri vardır . Cinsiyet , dil , din , ırk vb. birçok farklı yönümüz vardır . Bu farklılıklarımız herhangi birimize diğerimize karşı üstünlük tanımıyor . Yani bir millete ait olma ya da bir dili konuşmak üstünlük kaynağı değildir . İşte bu yüzden tüm insanların dil , din , ırk vb. ayrımlar olmaksızın sadece insan oldukları için doğuştan itibaren sahip oldukları haklara insan hakları denilmektedir .

Yaşama hakkı , eğitim hakkı , yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü , çalışma hakkı , özel yaşamın ve haberleşmenin gizliliği gibi birçok haklarımız vardır . Bu haklarımız devletin güvenliği vb. çok ciddi durumlarda kanunla kısıtlanabilir ama bunun dışında hiç kimse tarafından kısıtlanamaz ya da engellenemez . Şunu unutmamak gerekir ki bu dünya hiç kimsenin tapulu malı değildir . Hepimiz bu dünyada eşitiz ve hiç kimse bir başkasının özgürlüklerini kısıtlayamaz . zengin olmak , güçlü olmak,  vb. vasıfların hiç kimsenin bizim haklarımızı gasp etmesi için geçerli bir sebep olamaz. Çünkü her insan eşit haklara sahiptir ve kimsenin kimseye hiç bir şekilde üstünlüğü olamaz. 1948 yılında imzalanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine bizim ülkemiz de 1954 yılında imza atmış ve tüm vatandaşlarımızın insan hakları ile ilgili haklarını garanti altına almıştır.
Bu dünya tüm insanlara yetecek kadar kaynaklara ve imkanlara sahiptir . Yeter ki herkes bu kaynakların,  tüm insanların hakları olduğunu bilsin ve bu haklara saygı göstersin . Bunu sağlayabildiğimiz zaman dünya daha adil ve daha güzel bir yere dönüşür. İnsan haklarının olduğu yerde, herkesin hakkını aldığı yerde de huzur ve mutluluk olur, güven olur. Karmaşa ve kargaşa son bulur.

10 yorum:

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...