İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

Her insanın birbirinden farklı özellikleri vardır . Cinsiyet , dil , din , ırk vb. birçok farklı yönümüz vardır . Bu farklılıklarımız herhangi birimize diğerimize karşı üstünlük tanımıyor . Yani bir millete ait olma ya da bir dili konuşmak üstünlük kaynağı değildir . İşte bu yüzden tüm insanların dil , din , ırk vb. ayrımlar olmaksızın sadece insan oldukları için doğuştan itibaren sahip oldukları haklara insan hakları denilmektedir .

Yaşama hakkı , eğitim hakkı , yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü , çalışma hakkı , özel yaşamın ve haberleşmenin gizliliği gibi birçok haklarımız vardır . Bu haklarımız devletin güvenliği vb. çok ciddi durumlarda kanunla kısıtlanabilir ama bunun dışında hiç kimse tarafından kısıtlanamaz ya da engellenemez . Şunu unutmamak gerekir ki bu dünya hiç kimsenin tapulu malı değildir . Hepimiz bu dünyada eşitiz ve hiç kimse bir başkasının özgürlüklerini kısıtlayamaz . zengin olmak , güçlü olmak vb. vasıfların hiç kimsenin bizim haklarımızı gasp etmesi için geçerli bir sebep olamaz . 1948 yılında imzalanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine bizim ülkemiz de 1954 yılında imza atmış ve tüm vatandaşlarımızın insan hakları ile ilgili haklarını garanti altına almıştır .


Bu dünya tüm insanlara yetecek kadar kaynaklara ve imkanlara sahiptir . Yeter ki herkes tüm insanların hakları olduğunu bilsin ve bu haklara saygı göstersin . Bunu sağlayabildiğimiz zaman dünya çok güzel olacaktır . 

4 yorum:

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...