Dilin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi İle İlgili Kompozisyon

Dilin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi İle İlgili Kompozisyon

Dil bir toplumun bir arada olmasını sağlayan en önemli unsurdur . Dil adeta bir harç gibi toplumu ayakta tutar . Tarih içerisinde var olan ancak günümüzde olmayan milletler incelendiği zaman görülen ortak sonuç şudur ki , bu milletler önce dillerini kaybetmişler ardından da hürriyetlerini kaybederek başka milletlerin içerisinde eriyip kaybolmuşlardır .

Dilin toplum hayatındaki yeri ve önemi çok büyüktür . Aynı dili kullanan bireyler arasında bile dil farklılaşmasının oluşması çeşitli sorunları beraberinde getirir . Mesela yeni nesilde ortaya çıkan yabancı dillerden alınan kelimeleri kullanma merakı , bu gençler ile eski kuşak arasında bir kültür çatışması oluşmasına neden olur . Çünkü kullandığımız dilin kültürünü de almaya başlarız zamanla . Böyle olunca da kuşak çatışmalarının meydana gelmesi kaçınılmaz olur . Dil bu yönüyle de bir toplumun en önemli yapı taşı olarak gösterilebilir .


Dil bir toplumu millet yapan en önemli unsurların başındadır . Toplumsal yaşamın içerisinde de dile gereken özeni ve saygıyı göstermemiz gerekir . Bu önem ve saygıyı göstermezsek önce dilimizi ardından da özgürlüğümüzü kaybetmemiz kaçınılmaz olacaktır . 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme