Geleneksel El Sanatlarımız İle İlgili Kompozisyon

Geleneksel El Sanatlarımız İle İlgili Kompozisyon

Her milletin usta çırak ilişkisi yoluyla gelecek nesillere aktarılan , el emeği göz nuru eserlerin meydana çıkmasını sağlayan geleneksel el sanatları vardır . Türk milleti de Orta Asya’dan bu yana toprakla ve hayvancılık faaliyetleri iç içe olduğu için zengin bir el sanatları varlığına sahiptir . Her millet yaşadığı coğrafyanın ve kültürel özelliklerinin yansımalarına bağlı olarak el sanatlarını geliştirdiği gibi bizim milletimizde de toprağa ve hayvancılığa dayalı el sanatları çok gelişmiştir .

Kilimcilik ve dokumacılık gibi el sanatlarımızda hayvancılığın önemli bir yeri vardır . Orta Asya’dan beri büyük koyun ve keçi sürüleri otlatan atalarımız onların yünlerinden ürettiği ipliklerle de son derece güzel halılar , kilimler ve başka dokuma ürünleri yapmışlardır . Toprakla her daim iç içe olan milletimizin el sanatları içerisinde seramik , toprak kaplar vb. sanatlar da çok gelişmiştir . Türk kültüründe at çok önemlidir ve buna bağlı olarak da eğercilik , demircilik vb. meslekler de son derece gelişmiştir . İslamiyet’ten sonra ebru , hat , tezhip gibi süsleme sanatlarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır .


Türk milleti geçmişten günümüze kadar geleneksel el sanatlarına çok önem vermiştir . Ancak teknolojiye bağlı olarak gelişen makineleşme birçok el sanatımızın yok olmasına sebep olmuştur . Geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak konusunda çalışmalar yapılmalı ve bu değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme