Uygarlık ve Medeniyet İle İlgili Güzel Sözler , Atasözleri

Uygarlık ve Medeniyet İle İlgili Güzel Sözler , Atasözleri

Uygarlık ve medeniyet ile ilgili sözlere girmeden önce kısaca bu kavramları tanımlayalım : Uygarlık ve medeniyet kavramları çoğu zaman bir birlerinin eş anlamlısı olmakla beraber aralarında bazı farklar vardır . Uygarlık bir toplumun ya da bir ülkenin tarih içerisinde üretmiş olduğu maddi ya da manevi ürünler ; sanat , bilim , düşünce gibi alanlarda ortaya çıkardığı yenilikler demektir . Uygarlık ya da medeniyet bir topluma ait olabileceği gibi benzer inançlara ve kültürlere sahip milletlerin ortak katkısı ile de meydana gelebilir . Uygarlık ve medeniyet ile ilgili özlü sözler şunlardır :

- Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçekleri açmaz. ( Z. Gökalp )
-Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil... ( Arnold Toynbee )
- Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların özellikleridir. ( Emerson )
- Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil.  ( St. Exupery )
- Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir. ( G. Duhammel )
- Medeniyetin esası, başkalarının tecrübelerinden yararlanmaktır. ( Metin Toker )
- Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadınların hayat şartlarına bakın. ( John Stuart Mill )
- Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. ( Ahmet Hamdi Tanpınar )
- Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. ( Emerson )
- Uygarlık; giyindiğimiz şeydir, kültür ise; onun altında görünen şeydir. ( Robert Launlake )
- Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. ( C. W. Ceram )
- Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. ( Dunamek )


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme