Aşk-ı Memnu Romanı Kitap İncelemesi

Aşkı Memnu Romanının İncelemesi ve Kitap Özeti 

1) KİTABIN KONUSU:

Behlül ve Bihter'in yasak aşkı konu edilmektedir . Bihter 22 yaşında bir genç kız Adnan Bey ise 45 yaşında bir adamdır . Evlilikte aradığı mutluluğu bulamayan Bihter ve Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasındaki yasak aşk anlatılmaktadır . Aşk-ı Memnu da "Yasak Aşk" anlamına gelmektedir .2) KİTABIN ÖZETİ: 

            Roman Nihat Bey ve Peyker'in evlilikleri ile başlar . Peyker ve Bihter’in validesi  Firdevs Hanım duldur ve Adnan Bey'e gizliden bir aşk hissetmektedir . Fakat Adnan Bey Bihter'e karşı yoğun bir aşk  hissetmektedir . Adnan Bey ile Bihter evlenirler . Adnan Bey zengin  , soylu  bir aileden gelmiştir. Annesi bu izdivacı hiç kabullenemez .

             Bir gün hepberaber pikniğe giderler, tüm  aile pikniktedir . Adnan Beyin yeğeni Behlûl Peyker’den çok etkilenir ve  dayanamayarak  onu ensesinden ateşli bir biçimde öper. Peyker buna çok sinirlenir çünkü eşine çok bağlı birisidir. Behlûl Bihter’e aşık olur . Bihterden  çok hoşlanır, onun dış  görünüşü Behlûl’u çıldırtma düzeyine getirir. Bihter’in de  kendisinden hoşlanmasını sağlar ve o günden sonra her gece birlikte olurlar.

             Behlûl ve Bihter’in mektuplaşmalarınıı Nihal yakalar . Nihal bu olayı kabullenemez  çünkü Behlûlle evlenmeyi hayal etmektedir . Nihal’in tam saadeti  düşündüğü bir esnada bu olaya şahit olması  hayatını yıkmıştır. Adnan Beyin bu aşkı  öğrenmesiyle her şey değişir.

             Adnan Bey ve Nihal eskiden olduğu  gibi birlikte  yaşamaya karar verirler. Bu olaydan sonra hayatlarında artık ne Behlül ne de Bihter olacaktır .KİTABIN ANA FİKRİ:

             Yasak bir aşk bir yuvanın yıkımına sebep olabilir, gerçekleri vaktinde fark etmek  sevdiklerinin daha fazla üzüntüye düşmesine  engel olur .

KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

             Bihter: Harika bir fiziğe sahip, çok güzel, erkekleri zorlanmadan  elde edebilen cazibeli bir kadındır. Annesine karşı kin duymaktadır .

             Adnan Bey: Bihter’in eşidir . Orta yaşlı, zengin , iki çocuk sahibi , soylu  bir ailenin tek evladıdır.

             Nihal: Adnan Bey’in kızı. Akıllı , güzel ve çalışkan bir şahsiyettir . Behlûl’e aşk  duymaktadır. Annesini kaybetmesi  onu derinden etkilemiştir.

             Behlûl: Adnan Bey’in yeğenidir . Kadınlara karşı zaafı vardır. Bu onda bir aşırı ilgi  haline dönüşmüştür .  


 5) KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

             Kitaptaki olaylar barındırdığı entrika ve iş içe geçmiş düzenli bir sıra içerisinde anlatıldığı için okuyucuda merak ve heyecan uyandırmaktadır . Kitapta kahramanların  ruhsal  ve psikolojik tahlillerine ve tasvirlerine  yer verilmiştir. Fakat kitabın dilinde düzeltme yapılması özgünlüğünü bozmuş ama  yalın ve sade bir hale getirilmiştir. Anlamı bilinmeyen kelimelere çok fazla yer verilmemiştir . Kitap kaleme alındığı  dönemin insan ve aile ilişkilerini olduğu gibi  yansıtmaktadır.KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL

             Türk edebiyatının  en tanınmış ve mühim  yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir . Bir süre Fatih Askeri Rüştiyesi’nde eğitim görmüştür . 1896 senesinde İstanbul'a dönerek dönemin popüler akımı olan Servet-i Fünun topluluğuna katılmıştır . Meşrutiyet’in ilanının ardından  bir süre Darülfünün’da Batı edebiyatı dersleri okutan  Halit Ziya , hükümet tarafından yurtdışı vazifelerine  gönderildi. Halit Ziya, 1945 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini kapadı .

Çoğu eleştirmen tarafından Türk Edebiyatında bir milat olarak kabul edilen Halit Ziya'nın , baş yapıtı olan Aşk-ı Memnu romanında kullandığı roman tekniği günümüzde bile yakalanamamıştır . Halit Ziya, 150'nin üzerinde hikaye ile altı roman yazmış , tiyatro, şiir, anı , makale ve çevirileriyle geride  altmış kadar kitap bırakmıştır.

             Başlıca eserleri: Mai ve Siyah, Bir Ölünün Defteri , Aşka Dair, Ferdi ve Şürekası,   Aşk-ı Memnu  ve Hepsinden Acı.


1 yorum:

Deneme