Eğitim İle İlgili Atasözleri ve Özdeyişler

Eğitim İle İlgili Atasözleri ve Özdeyişler

Eğitim belirli bir konuda , bir bilgi ya da bir bilim dalında  geliştirme , yetiştirme ve eğitme işine eğitim denilir . Eğitimin insan hayatında yeri çok önemlidir. Eğitim sayesinde insan değişir, gelişir ve daha bilgili olur. Bunun için eğitim nerede ise oradan almalı ve hepimiz milletimizin eğitimli olması için çok çalışmalı ve milletimize faydalı işler yapmalıyız. Eğitim bir milleti cahil kalmaktan kurtarır ve aydın insanlar olmamızı sağlar . Bunun için millet olarak eğitim ve öğretime çok önem vermeli ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkartmalıyız . Eğitim ile ilgili atasözleri ve özdeyişler şunlardır :

* Yarım hekim  candan , yarım hoca dinden eder.
* Kalem kılıçtan üstündür.
* Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.
* Ağaç yaşken eğilir.
* Bilgisiz insan davula benzer , sesi çok çıkar ama içi boştur.
* Demir ne kadar sert olsa da  ateş onu yumuşatır.
*Üzüm, üzüme baka baka kararır.
*Edebi, edepsizden öğren..
*Eğitmeden öğretim, tuzsuz çorbaya benzer. (Alman atasözü)
*Eğitim özgürlüğe götürür. (Alman atasözü)
• Ahlak, ruh ve görev bilinci yönünden çökmüş olan bir dünya, ancak ve ancak eğitimle,insan yetiştirmekle, insanlara erdemi öğretmekle kurtulur. Pestalozzi .
*Bir milletin yükselmesi, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa çocukların güzel eğitimiyle mümkündür. Diderot
*Benim eğitimli adam tarifim; doğru işi, yapılması gereken doğru zamanda ya pandır. Samimi olabilirsiniz ama bu yap tığınızın aptalca olmasını engellemez. C.F.Kettering .
*Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. Demokritos .
*• Eğitim, ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme aracıdır. Nemoto .
*Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballow.
*• Bozgun nedir? Bozgun eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk adımdır. B.Rahmi Eyüboğlu .
*Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. Afrika Özdeyişi .
*Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Braugham .
*Çocuklara iyi ve doğru eğitim vermek için, eğitim meselesini çocuksuz kimselere sormak gerekir. Richard Hugo .
*Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. Oscar Wilde .
*Eğitim, insan doğasına ve onun kanun larına önem vermelidir. Çünkü devletler gider, hükümetler kaybolur, fakat insan doğası kalır. Onun kanunları değişmez. Pestalozzi .
*Eğitim; ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır. Dante 
*Eğitim; heykeltıraşın mermeri yontup şekillendirmesi gibi, insan ve toplumu şekillendirme ve şahsiyetlendirme sanatıdır. Edison .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme