Atatürk'ün Bilim, Kültür Ve Eğitime Verdiği Değer İle İlgili Kompozisyon

Atatürk'ün Bilim, Kültür Ve Eğitime Verdiği Değer  İle İlgili  Kompozisyon

Mustafa Kemal Atatürk daima ilim  yolunda ilerlemiş, ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmış bir dehadır. Ona göre ilim ve fenden yoksun olan milletler gelişemez. O bilim, kültür ve eğitime çok önem vermiş ve bu konuda çok çalışmalar yapmıştır.

Yeni eğitim ve öğretim kurumları açılmasını sağlamış, çeşitli kurumlar açmış, eğitimle ilgili köklü değişikler yapmıştır. Pozitif bilimlerin gelişmesini sağlamıştır, dogmatik bilgilere inanılmaması gerektiğini savunmuştur. Bir toplumun kalkınması o toplumun eğitimini geliştirmesi ve kültürüne sahip çıkabilmesidir. Mustafa Kemal eğitime çok önem vererek şunu söylemiştir: ''Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum'' diyerek eğitimin önemini vurgulamıştır. Ona göre eğitim bir ulusun bağımsız kalmasını ve ilerlemesini sağlar. Eğitim sayesinde toplumun fertleri daha bilinçli ve  kültürlü olur. Atatürk geriye gitmemiş ve hep ileriye doğru gitmiştir. Bununla ilgili ülkesine birçok yenilikler getirmiş ilke ve inkılaplarını  halkına mal etmiş ve halkının benimsemesini sağlamıştır. Bilim, kültür ve eğitimin olduğu ülkeler devamlı gelişir ve başka ülkelerin manda ve himayesine girmez, başka ülkelerin kültürlerinde eriyip yok olmaz.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal gibi bizlerde onun bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmalı eğitim, kültür ve ilim yolunda hiç durmadan ilerlemeli ve gelişmeliyiz. Onun gittiği yoldan gitmeli, onu sözlerimizle değil yaşantımızla örnek olmalıyız. İlim ve fen nerede ise onu da alıp milletin her ferdinin kafasına sokmalıyız onun da dediği gibi. Çünkü ilim ve fenden yoksun olmak hayattan yoksun olmaktır.

1 yorum:

Deneme