Atatürk'te Hürriyet Ve Milliyetçilik Fikirlerinin Oluşmasında Nelerin Etkisi Olmuştur Konulu Yazı

Atatürk'te  Hürriyet Ve Milliyetçilik  Fikirlerinin Oluşmasında Nelerin Etkisi Olmuştur Konulu Yazı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal  Atatürk  , Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yetişen genç bir askerdir . İlk görevini de Şam' da yapmıştır . O dönemde Osmanlı Devleti zor zamanlar yaşıyordu 600 yıl ayakta kalan Osmanlı Devleti artık hasta bir adamdı ve yıkılmaya doğru gidiyordu .  Dış güçlere olan borçlar artmış , yabancı devletler iç işlerimize karışmaya başlamış ve daha bir sürü şey ...  

İstanbul Hükümeti eskisi gibi görevini yerine getiremiyor ve İtilaf Devletlerinin güdümü doğrultusunda hareket etmeye başlamıştı . Halkın elinden silahların toplanması için Mustafa Kemal görevlendirilmişti . Bu istek İtilaf Devletlerinin İstanbul Hükümetinden isteğiydi ve daha bir sürü istekleri vardı . Yabancı güçler işgallere başlamıştı ve bir çok bahaneler üretiyordu ve buna bir son verilmesi gerekiyordu . Bu zor durumlarda Mustafa Kemal bir sürü rapor  düzenlemiş , Havza Genelgesi , Amasya , Erzurum ve Sivas Kongresi gibi kongreler düzenleyerek halkta milli bilinci uyandırmış ve hürriyetin önemini halka benimsetmişti . Yüce Türk Milleti de her  şeyden vazgeçer ama özgürlüğünden asla vazgeçmezdi , bundan dolayı direniş hareketleri  başladı ve birçok yararlı cemiyet  kuruldu .  Mustafa Kemal Atatürk halkına önderlik etmiş ve halkı ile birçok savaşa girmiş ve birçok antlaşma imzalamıştı . Milletçe el ele verilerek Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır . Bu karanlık ortamlarda Mustafa Kemal'de hürriyet ve milliyetçilik fikri oluşmuş ve bunlardan asla taviz vermemiştir . 

Atatürk'ün milliyetçiliği asla ırkçı değil , birleştiricidir . Ona göre kendini Türk hisseden herkes  Türk'tür .  Milliyetçiliğin önemi ile ilgili şöyle demiştir . '' Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olur'' , diyerek milliyetçilik düşüncesini ifade etmiştir .  Hürriyet ile ilgili de '' Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir .'' Hürriyet ve milliyet Türk Toplumunun ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vazgeçilmez unsurlarıdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme