Atatürk Ve Milli Hakimiyet Konulu Kompozisyon

Atatürk Ve Milli Hakimiyet Konulu Kompozisyon

Milli Hakimiyet egemenliğin millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Yani cumhuriyettir. Yani cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk milletin iradesine çok önem vermiş ve bu konuda birçok başarılara imza atmıştır.

Cumhuriyete dayalı yönetim tarzlarında halkın iradesi etkilidir. Halkın iradesi söz konusu olduğu için baskı ve zorlama olmaz. Millet kendi istediği parti ya da partileri başa getirir. Mustafa Kemal Atatürk milli hakimiyete çok önem vermiş. Havza Genelgesini yayınlamış, Amasya Genelgesinde ise Milletin geleceğini yine milletin kendi azim ve kararı kurtarır  maddesi ile de gelecekte cumhuriyet rejinin yönetime egemen olacağı açıklanmıştır. Milli hakimiyetin hayata geçirileceğine dair sinyaller verilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere halkın egemen olduğu yönetim tarzı bizim için çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk de milli hakimiyetin sağlanabilmesi için önce bağımsızlık savaşımız olan Kurtuluş Savaşında yer almış savaşı kazandıktan sonra ise cunhuriyetin ilan edilmesini sağlamıştır. Böylelikle halk kendi kendini yönetebilir bir hale gelmiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme