Saygı İle İlgili Kompozisyon

Özet : Saygı ile ilgili kompozisyon örneği, saygı konulu kompozisyon örnekleri

Bir kişi, bir kavram ya da varlığa önem vermek,  özen göstermek,  tutum ve davranışlarımızda ölçülü olarak davranmak biçiminde tanımlayabiliriz saygı kavramını.
İnsanlar yaşları, cinsiyetleri, inançları, mensup oldukları ırklar, konuştukları diller ve daha birçok özellikleri yönünden birbirinden farklılık gösterirler. İnsanlar arasındaki bu farklılıklar zaman zaman üstünlük göstergesi olarak kullanılabilmektedir. İşte saygı dediğimiz kavram da tam bu noktada önem kazanmakta. Yani saygı kişilerin farklılıklarını kabullenebilmeyi gerektirir.  Herkesin yaşam biçimine ve düşünce yapısına hoşgörülü olmayı gerektirir.  Çevremizdeki insanların bazı davranışlarından hoşlanmayabiliriz. Bu gayet normal bir durum. Ancak davranışlarından hoşlanmasak bile tüm insanlara saygı duymak zorundayız. Yani sevmesek bile saygı göstermeyi bilmeliyiz.


Saygı kavramı genellikle insanlar arası ilişkiler için kullanılsa bile hayatın birçok alanında saygı kavramından söz edebiliriz. Doğaya saygı, hayvanlara saygı, yaptığımız işe saygı ve daha birçoğu. Saygı etkileşim içerisinde olduğumuz tüm varlıklar için gereklidir. 
İnsanların saygı kavramına önem vermesi için belki de en önemli nokta önce kendine saygı duymasıdır. Çünkü saygı kavramını tanımlarken içerisinde "özen" kavramını barındırdığını söylemiştik. İşte bu yüzden kişinin başkalarına saygı gösterebilmesi için önce kendine özen ve önem göstermesi gerekir. 


Toplumda huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için her insanın başkalarının maddi ve manevi tüm varlığına saygı göstermesi gerekir. Saygı olmayan yerde kimse diğerine değer vermez ve huzursuzluk oluşur. Bu yüzden kişiliğimizin temeline saygıyı yerleştirmeliyiz. 

1 yorum:

Deneme