İbn-i Haldun'un Bilimin Gelişimine Katkıları

İbn-i Haldun ' un Bilimin Gelişimine Katkıları

- İbn-i Haldun sosyolojinin , histiyografinin ve iktisat biliminin öncüsü olarak kabul edilmektedir .

- İbn-i Haltun gerek tarih gerek se günlük yaşamda her olayın meydana gelmesinde sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ileri sürerek yeni bir tarih anlayışı ortaya atmıştır .

- İbn-i Haltun ' un tarih yazarlığı ile ilgili düşünceleri yeni bir tarih anlayışının ortaya çıkmasına sebep olmuştur . Ona göre tarihin bir zahiri bir de batıni yönü vardır . zahiri yön olayların yalnızca görünen yüzünü anlatır . İbn - i Haldun bu şekildeki bir tarihçiliği küçümsemektedir . Ona göre esas olan görünen yüz değil yaşanan olayların sebepleridir . Buna göre tarih olayları değil yaşanan olayların sosyal hayata etkilerini ele almalıdır . Bu şekilde bir tarih yaklaşımı ilk kez İbn - i Haldun tarafından ortaya atılmıştır .

- İbn - i Haldun insanların tek başlarına yaşamasının mümkün olamayacağını söyleyerek insan hayatı için toplumsal yaşamın bir mecburiyet olduğu fikrini ortaya atmıştır . Bu düşünce sosyoloji açısından önemli ve yeni bir fikir olmuştur .

- İbn-i Haldun toplumu Bedeviler ve Hadariler olarak ikiye ayırmıştır . Bedeviler göçebe yaşayan insanlar Hadariler ise kasaba ve şehirlerde yaşayanlardır . Bedevilerin daha cesur , akrabalığın daha kuvvetli olduğunu daha savaşçı olduklarını söylemiştir . Hadarilerin ise asabiyetten ziyade sosyal bağlılığa yani toplumun parçası olmaya önem verdiklerine dikkat çekmiştir .

- İbn - i Haldun devlet ile ilgili görüşlerinde insanların ömürleri olduğu gibi devletlerin de ömürleri olduğu tezini ileri sürmüştür .

- Sosyal bağlılık ve dayanışma , iş bölümü vb. kavramlara ilk kez dikkat çeken bilim insanı İbn-i Haldun ' dur .1 yorum:

  1. çok güzel olmuş ama kopyala yapıştır yapılmıyor onu düzeltirseniz daha güzel ve faydalı olur

    YanıtlaSil

Deneme