İbn-i Haldun'un Bilimin Gelişimine Katkıları

İbn-i Haldun ' un Bilimin Gelişimine Katkıları

- İbn-i Haldun sosyolojinin , histiyografinin ve iktisat biliminin öncüsü olarak kabul edilmektedir .

- İbn-i Haltun gerek tarih gerek se günlük yaşamda her olayın meydana gelmesinde sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ileri sürerek yeni bir tarih anlayışı ortaya atmıştır .

- İbn-i Haltun ' un tarih yazarlığı ile ilgili düşünceleri yeni bir tarih anlayışının ortaya çıkmasına sebep olmuştur . Ona göre tarihin bir zahiri bir de batıni yönü vardır . zahiri yön olayların yalnızca görünen yüzünü anlatır . İbn - i Haldun bu şekildeki bir tarihçiliği küçümsemektedir . Ona göre esas olan görünen yüz değil yaşanan olayların sebepleridir . Buna göre tarih olayları değil yaşanan olayların sosyal hayata etkilerini ele almalıdır . Bu şekilde bir tarih yaklaşımı ilk kez İbn - i Haldun tarafından ortaya atılmıştır .

- İbn - i Haldun insanların tek başlarına yaşamasının mümkün olamayacağını söyleyerek insan hayatı için toplumsal yaşamın bir mecburiyet olduğu fikrini ortaya atmıştır . Bu düşünce sosyoloji açısından önemli ve yeni bir fikir olmuştur .

- İbn-i Haldun toplumu Bedeviler ve Hadariler olarak ikiye ayırmıştır . Bedeviler göçebe yaşayan insanlar Hadariler ise kasaba ve şehirlerde yaşayanlardır . Bedevilerin daha cesur , akrabalığın daha kuvvetli olduğunu daha savaşçı olduklarını söylemiştir . Hadarilerin ise asabiyetten ziyade sosyal bağlılığa yani toplumun parçası olmaya önem verdiklerine dikkat çekmiştir .

- İbn - i Haldun devlet ile ilgili görüşlerinde insanların ömürleri olduğu gibi devletlerin de ömürleri olduğu tezini ileri sürmüştür .

- Sosyal bağlılık ve dayanışma , iş bölümü vb. kavramlara ilk kez dikkat çeken bilim insanı İbn-i Haldun ' dur .1 yorum:

  1. çok güzel olmuş ama kopyala yapıştır yapılmıyor onu düzeltirseniz daha güzel ve faydalı olur

    YanıtlaSil

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...