Atatürk ' ün Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem ile ile ilgili kısa bir yazı :
Atatürk Kurtuluş Savaşı döneminde kitle iletişim araçlarının önemini en iyi şekilde fark etmiş ve kitle iletişim araçlarından etkin bir biçimde istifade etmiş , vatanın kurtarılması için yapılması gereken faaliyetleri demeçler , yazmış olduğu mektuplar ve göndermiş olduğu mektuplarla halka duyurmayı başarmıştır . Bilhassa yapılan kongrelerde alınan kararların , o dönem kullanılan kitle iletişim araçları sayesinde halka duyurulması ile , milli mücadelenin halkın desteğini alması ve sistemli bir biçimde yapılmasını sağlamıştır . Milli mücadele taraftarı gazete ve dergilerin çıkarılması , hem hızlı hem de güvenilir bir iletişim sağlamak amacıyla Anadolu Ajansı ' nın kurulması , O dönemin kitle iletişim araçlarının etkisini ve gücünün başarılı bir biçimde kullanıldığının göstergesidir .


Anadolu Ajansı ' nın kurulması ile Atatürk dönemin teknolojik gelişme ve değişimlerini yakından takip etmiş , “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” adli kanunun çıkarılmasının ardından iki yıl sonra , yurt genelinde bir telsiz şebekesi kurulmuştur. Atatürk gerçekleştirilen devrimleri ve baskı ve zorlama ile benimsetmek yolunu tercih etmek yerine halkı ikna etme ve kamuoyu oluşturma yolunu tercih etmiştir . Bu sebeple kitle iletişim araçları ülkenin  çağdaşlaşması yolunda önemli faydalar sağlamıştır . 1927 senesinde yayın hayatına başlayan radyoyu devletleştirme politikası güdülmüş , hükümetin sözcüsü görevinde olan gazeteler yayın hayatına başlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarının yurt içinde ve yurt dışında tanınması amacıyla dergiler, kitaplar ve broşürler hazırlanarak bunların halka ulaştırılması sağlanmıştır.


Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından itibaren  basın-yayınla ilgili yapmış olduğu faaliyetler şunlardır :


İrade-i Milliye gazetesinin yayına başlaması (14 Eylül 1919)
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yayına başlaması (10 Ocak 1920)
Anadolu Ajansı’nın kurulması (6 Nisan 1920)
Ceride-i Resmiye gazetesinin yayına başlaması (7 Ekim 1920)
Telgraf ve Telefon Kanunu ' nun çıkarılması (04.02.1924)
Telsiz telgraf vericilerinin hizmete girmesi (1927)
İlk resmi radyo yayınının başlaması (6 Mayıs 1927)
Ankara Radyosu’nun yayına başlaması (1928)


0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme