YER YUVARLAĞININ YAPISI  

1) Yer Yuvarlağının yapısı         :
- Yer  yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile ifade edilebilir. 15 milyar sene önce evren çok çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, büyük patlama dediğimiz patlama sonucunda oluşmuştur.
2) Yer Kabuğunun yapısı         :
-   Büyük patlama sonrasında  yer, yavaş yavaş soğumaya başlamıştır. Dış yapı her ne kadar soğusa da  yerin iç kısmı  hala sıcaktı. Daha sonara yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenerek bugünkü halini almıştır.
-    Yer yüzünden hareketle  yerin içine doğru inildiğinde  her 33 metrede sıcaklık 1 C artar.
-    Yer kabuğu dünyayı dıştan saran bir tabakadır. Taş kürenin en üst katını  yer kabuğu oluşturur.
-    Yer kabuğunun alt katmanı ise bazalt birleşimindeki kayaç ve taşlardan meydana gelmiştir. Bu yapıya ise  sima adı verilir.

YER KABUĞUNUN MALZEMELERİ (KAYAÇLAR) :
1) Püskürük Taşlar :
a)İç püskürük taşlar : Bu taşlar yer kabuğu altında bulunan mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık bölümlerinden  tıkanarak soğumasıyla meydana gelen  taşlardır. (Granit)
b)Dış püskürük taşlar : Yer kabuğu altında bulunan mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık bölümlerinden yeryüzüne çıkması ve burada dış etkenlerle  soğuması ile oluşur. (Bazalt ve andezit)
2) Tortul taşlar : Diğer yüzüne dış güçler tarafından getirilen maddelerin tortulanmasıyla (Üst üste birikmesiyle) oluşur. İçerisinde yer yer fosiller bulunur.
  1. a) Mekanik tortullar : Dış güçlerin etkisiyle getirilen çakıl, kum, kil gibi malzemelerin yeryüzünün çukur yerlerine birikmesiyle oluşur. (Kum taşı, kıl taşı)
  2. b) Kimyasal tortullar : Suda erimiş halde bulunan minerallerin suyun geçtiği yere çökelmesi veya tortulanması ile oluşurlar. (Kireç taşı, alçı taşı)
  3. c) Organik tortular : Hayvan, bitki gibi canlı kalıntılarının üst üste birikip katılaşması ile oluşan taşlardır. (Tebeşir)
3) Başkalaşmış taşlar : Tortul ve püskürük taşları yüksek sıcaklık ve  basınç altında kalarak değişikliğe uğraması ile oluşur. (Mermer oluşumu)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme