Türk Destanları

Türk Destanları
  1. Türeyiş Destanı:
Türk hükümdarının, kızlarını tanrılarla evlendirmesi için gösterdiği çaba anlatılır. Daha sonra ise bozkurt görünümünde olan Tanrılar kızlarla evlenir. Uygurlara ait destandır.
  1. Göç Destanı:
Kutsal bir kaya ülkeye bereket getirmektedir. Bu kayanın Çin'e verilmesi ülkede kıtlık ve felaket yaşanmasına neden oldu anlayışı hakim olmuştu.Bunun üzerine kendilerine yeni yurt arayan Uygurlara öncülük eden kurt Türklerin kurtuluşunu ve göç etmesini sağlamıştır.Uygurlara  bir destandır.
  1. Bozkurt Destanı:
Türk soyu yok olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Daha sonra Bozkurt  tarafından kurtarılması anlatılmıştır.  Göktürklere ait bir destandır.
  1. Ergenekon Destanı:
Göktürklerin demir madeni ile dolu olan Ergenekon'dan demirin eritilmesi ile Bozkurt'un yardımı ile çıkışları anlatılmaktadır. Göktürklere ait olan bir destandır.
  1. Manas Destanı:
Kırgızların bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadele anlatılmaktadır. Bu destanda eski Türk gelenekleri anlatılır. Kırgızlara ait olan bir destandır. Dünyanın en uzun destanı olarak bilinir. Yazımı hala devam etmekte olan bir destandır.
  1. Alpertunga Destanı:
Alpertunga adlı Türk hükümdarının İran ile yaptığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar anlatılmaktadır. Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı  Lügatü't Türk'te bu destandan bahsedilmiştir. İran şairi Firdevsi Şehname adlı serinde Alpertunga'dan Efresiyab olarak bahsetmiştir. İskitler'e ( Sakalar'a ) ait olan bir destandır.
  1. Şu Destanı:
Şu adlı Türk Hükümdarının İran'la yaptığı savaşlardaki başarılı mücadeleleri ve kahramanlıkları anlatılmaktadır. Divan- ı Lügatütürk'te Şu destanından da bahsedilmiştir. İskitler'e ( Sakalar'a ) ait olan bir destandır.
  1. Oğuz Kağan Destanı:
Oğuz geyiği savaştığı canavara karşı yem olarak kullanmış daha sonra gökten bir ışık içinde inen kız ile evlenmiştir. Daha sonra ise gün ışığından ortaya çıkan Bozkurt öncülüğünde Oğuz Kağan fetihlere çıkmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme