İnsanın Doğaya Müdahaleleri

Sanayi devrimine kadar insanların doğaya müdahalesi sınırlı düzeyde iken Sanayi devrimi ile müdahale üst seviyeye çıkmıştır.
İnsanlar teknolojinin nimetlerinden yararlanarak birçok alanda hayatı kolaylaştırmış ancak bu müdahaleler çevrenin büyük zarar görmesine ve bazı canlı türlerinin yok olmasına sebep olmuştur. İnsanın doğaya müdahalesine şunları örnek olarak verebiliriz.

Hollanda Kıyıları :  Hollanda kıyılarının büyük bir bölümü denizi seviyesinde ya da deniz seviyesinin altındadır. Bu sebeple kıyılarda su taşkınları gibi tehditleri önlemek için sürekli projeler geliştirmektedir. Bu çalışmalar arasında kıyıların doldurulması, doğal ve yapay setler inşa edilmesi, deniz altında tüneller, limanlar vb. gösterilebilir.

İsviçre : Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda iki sıra halinde uzanan ve 4000 m.yi aşan dağlar İsviçre topraklarının yaklaşık %58'ini oluşturur. İki dağ sırası arasında akan ırmaklardan elde edilen enerji bu bölgede sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Tarihte askeri anlamda çok faydası olan bu dağlar günümüzde ise önemli bir turizm kaynağıdır.

Manş Tüneli : 6 Mayıs 1994 yılında açılan tünel ile İngiltere ve Fransa arasındaki bağlantı sağlanmaktadır. Deniz altından 38 km uzunluğunda olan bu tünelde iki büyük demiryolu tüneli ve servis tüneli bulunmaktadır.

Central Valley : Kaliforniya'da yer alan Central Valley eski bir çöl alanı iken yapılan proje ile kurulan barajlar ve sulama kanalları sayesinde bugün önemli tarımsal verim elde edilen bir bölge haline getirilmiştir. Ayrıca hayvanlar için otlak alanları da olan bu alan son dönemlerde şehirleşme tehditi altındadır.

     Bu örneklerde de görüldüğü gibi teknoloji insanların hayatının kolaylaştırırken zararlı atıklar, hava kirliliği ve daha birçok etkenle birlikte doğal yaşama zarar vermektedir. İnsanların doğaya müdahaleleri gerek tarıma elverişli topraklar olsun gerek deniz canlıları olsun gerekse bitki türleri olsun hepsi üzerinde olumsuz etkilerde bulunmuştur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme