Türkiye'yi Bekleyen İç ve Dış Tehlikeler

     Türkiye bulunduğu coğrafya gereği  strateji açıdan son derece önemli bir ülkedir. Dünya üzerinde üç kıtanın merkezinde bulunan ve bu kıtaları birbirine bağlayan başka bir ülke yoktur. Bu durum ülkemizin önemli bir ulaşım yolu olmasını sağlamaktadır. Böylesi bir ülkenin bu avantajı sebebiyle dış güçler tarafından ele geçirilmek istenmesi ya da en azından kontrol altında tutulmaya çalışılması kaçınılmaz bir sonuçtur.

     Türkiye önemli bir petrol rezervine sahip olmamasına rağmen bu rezervlere sahip ülkelere komşu olması sebebiyle petrolün taşınması için bir köprü vazifesi görmektedir. Bu durum da yine aynı şekilde ülkemiz üzerindeki dış mihrakların emellerini tetiklemektedir.

     Türkiye dış tehlikelere terih boyunca hep açık bir ülke olmuştur. Anadolu'yu yurt edindiğimizde beri moğollar olsun bizans olsun yakın zamanda da İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler olsun sürekli ülkemiz üzerinde egemenlik kurma çabası içerisinde olmuştur. Yani aktörler değişse bile ülkemiz üzerinde amaçları olanlar hep var olmuştur.

      Ülkemiz dış tehtitler kadar zaman zaman iç tehtitlere de maruz kalmaktadır. 1980'li yıllarda başlayan terör olayları ve ülkemiz içerisindeki destekçileri en önemli iç tehtitlerden biridir. Ülkemizin farklı ırk ve inançlara sahip birçok halkı toplaması bu durumu ülkeyi bölmek isteyenler için fırsat olmaktadır.

     Ülkemizin gençlerine düşen görev iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmak, ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi için ellerinden gelen çabayı göstermektir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme